Paieška

Popiežiaus maldos intencija gruodžiui: už katechetus

Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad liudytų jį drąsiai ir kūrybingai, su Šventosios Dvasios jėga.

Katechetai atlieka nepamainomą misiją perduodami ir gilindami tikėjimą. Pasauliečių katechetų tarnystė yra pašaukimas, misija. Katecheto pašaukimas yra būti katechetu, o ne juo dirbti. Tai yra buvimo būdas. Reikia gerų katechetų, kurie kartu būtų ir palydėtojai, ir pedagogai. Reikia kūrybingų žmonių, kurie skelbtų Evangeliją, skelbtų ne pusbalsiu, bet ir ne trimituodami, skelbtų savo gyvenimu, klusnumu, nauja kalba ir naujais būdais. Daugybėje vyskupijų įvairiuose žemynuose evangelizacija iš esmės priklauso nuo katechetų. Dėkokime katechetams ir katechetėms už entuziazmą, su kuriuo jie gyvena šia misija ir tarnauja Bažnyčiai.

Visi kartu melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo žodį, kad jie liudytų jį drąsiai, kūrybingai, su Šventosios Dvasios galia, džiaugsmu ir didele ramybe.

2021 lapkričio 30, 16:00