Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius apie Prancūzijoje paskelbtą ataskaitą: gėda, skausmas, artumas aukoms

Po trečiadienio bendrosios audiencijos katechezės sveikindamas maldininkų grupes, kreipdamasis į prancūzus piligrimus popiežius paminėjo antradienį jų šalyje paskelbtą ataskaitą dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo.

„Vakar Prancūzijos vyskupų konferencija ir vienuolių konferencija gavo nepriklausomos komisijos dėl seksualinio išnaudojimo Bažnyčioje ataskaitą, kurioje analizuojami seksualinio išnaudojimo ir smurto prieš nepilnamečius reiškinio nuo 1950 m. mastai. Deja, skaičiai yra nemaži. Noriu išsakyti aukoms savo liūdesį ir sielvartą dėl jų patirtų traumų ir savo gėdą, mūsų gėdą, dėl to, kad Bažnyčia per ilgai nesugebėjo jiems skirti dėmesio. Taip pat noriu patikinti, kad už juos meldžiuosi. Meldžiuosi aš ir mes visi kartu meldžiamės: „Tau, Viešpatie, šlovė, mums gėda“. Tai gėdos akimirka. Raginu vyskupus ir jus, brangūs broliai ir seserys, kurie atvykote čia, raginu ir vienuolių vyresniuosius toliau dėti visas pastangas, kad panašios tragedijos nepasikartotų. Prancūzijos kunigams išreiškiu artumą ir tėvišką paramą šio sunkaus, bet sveiko išmėginimo akivaizdoje ir kviečiu Prancūzijos katalikus prisiimti atsakomybę užtikrinti, kad Bažnyčia būtų saugūs namai visiems.“

Prieš bendrąją audienciją, trečiadienio rytą, popiežius taip pat susitiko su keturiais iš Prancūzijos atvykusiais vyskupais ir kartu su jais valandėlę meldėsi už išnaudojimų aukas.

2021 spalio 06, 11:53

Paskutinės audiencijos

Skaityk viską >