Paieška

Vatican News
VATICAN-RELIGION-POPE-ANGELUS

Popiežius prašo melstis už Afganistaną ir Haitį

Sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius paminėjo nerimą keliančią padėtį Afganistane ir šeštadienį Haityje įvykusį žemės drebėjimą, prašė melstis už šių šalių gyventojus.

„Prisidedu prie visų reiškiamo susirūpinimo dėl padėties Afganistane. Prašau kartu su manimi melsti taikos Dievą, kad liautųsi ginklų žvangesys ir kad būtų ieškoma sprendimo susėdus prie dialogo stalo. Tik taip iškankinti tos šalies gyventojai – vyrai, moterys, seneliai ir vaikai – galės grįžti į savo namus ir gyventi taikiai bei saugiai, gerbdami vieni kitus.“

„Pastarosiomis valandomis Haityje įvyko stiprus žemės drebėjimas, per kurį žuvo daug žmonių, daug buvo sužeista ir padaryta daug materialinės žalos. Esu artimas tiems brangiems žmonėms, kurie taip labai nukentėjo. Melsdamasis už aukas, tariu padrąsinimo žodį išgyvenusiems, prašydamas, kad tarptautinė bendruomenė skubėtų jiems padėti ir kad visų solidarumas sušvelnintų tragedijos padarinius.“

2021 rugpjūčio 15, 13:17

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >