Paieška

Popiežius kalba darbininkams Genujoje 2017 m. Popiežius kalba darbininkams Genujoje 2017 m. 

Popiežius kreipėsi į Tarptautinės darbo konferencijos dalyvius

Popiežius Pranciškus video žinia kreipėsi į 109-osios Tarptautinės darbo konferencijos dalyvius. Tarptautinės darbo organizacijos kasmet rengiama konferencija dėl pandemijos pernai buvo atšaukta, o šiemet birželio 17–18 d. vyksta nuotoliniu būdu.

Ši konferencija buvo sušaukta lemtingu socialinės ir ekonominės istorijos momentu, kuris kelia rimtų ir labai didelių iššūkių visam pasauliui, sakė popiežius konferencijos dalyviams. Ilgai užsitęsusi krizė įpareigoja labai atidžiai rūpintis bendruoju gėriu. Taip pat reikia atsiminti, kad kol kas dar nepasireiškė visos galimos krizės pasekmės, todėl reikia būti pasirengusiems drąsiems sprendimams.

Popiežius prašo, kad skubant atkurti ekonominę veiklą, visas dėmesys nebūtų sutelkiamas tik į pelno siekimą, kad būtų vengiama nacionalistinio izoliavimosi, aklo vartotojiškumo ir nenoro matyti diskriminacijos ir atmetimo, dėl kurių kenčia daugybė dabartinio pasaulio gyventojų. Priešingai, reikia ieškoti sprendimų, kurie padėtų sukurti naują darbo politiką, užtikrinančią padorias ir orias darbo sąlygas ir  skatinančią bendrojo gėrio kūrimą. Darbas turi būti žmoniškas, sako popiežius. Tai turi būti svarbiausias tikslas.

Popiežius pažymi, kad šioje srityje Katalikų Bažnyčia jaučia pareigą bendradarbiauti su vyriausybėmis, daugiašalėmis organizacijomis ir pilietine visuomene, trokšdama tarnauti bendram labui ir skatindama visų dalyvavimą sprendžiant krizę. Bažnyčia turi ilgametę patirtį, tokiose diskusijose dalyvaudama per savo vietines bendruomenes, judėjimus ir organizacijas, visada stengdamasi statyti tiltus. Antra, iš Bažnyčios socialinio mokymo taip pat teka siekimas užtikrinti, kad žmonės nebūtų palikti likimo valiai, kad visiems, ypač pažeidžiamiausiems, būtų užtikrinta apsauga.

Šiuo metu, kai planuojame ateities veiksmus ir siekiame sukurti tarptautinę darbotvarkę po COVID-19, turėtume atkreipti dėmesį į realų pavojų, kad galime užmiršti atsiliekančiuosius, kurti pažangą dalies visuomenės narių atstūmimo kaina. Pandemija parodė, kad tarp kenčiančių žmonių nėra esminių skirtumų, kad visi esame pažeidžiami. Popiežius linki, kad tai, kas pastaruoju metu įvyko pasaulyje, supurtytų sąžines, kad suprastume, jog atėjo laikas pašalinti nelygybę ir neteisybę, kurios kenkia visos žmonių šeimos sveikatai. Katalikų Bažnyčia ir Tarptautinė darbo organizacija, nors būdamos skirtingos ir vykdydamos skirtingas funkcijas, turi pasinaudoti šiandien atsisvėrusiomis naujomis bendradarbiavimo galimybėmis.

Norint skatinti bendrą veikimą, būtina teisingai suprasti darbą, rašo popiežius, pabrėždamas, jog darbas šiandieniniame pasaulyje labai dažnai nesutampa su oficialaus įdarbinimo kategorija. Reikia atsiminti, kad daug žmonių yra priversti užsidirbti duoną nebūdami formaliai įdarbinti ir neturėdami socialinės apsaugos, o tai juos padaro ypatingai pažeidžiamais krizių metu. Popiežius primena, kad darbas visada reiškia santykį, o jei darbas yra santykis, turi būti privalomas ir rūpybos aspektas, nes joks santykis neturės galimybės išlikti, jei juo nebus rūpinamasi.

Popiežius Pranciškus šia proga priminė politinių lyderių atsakomybę. Jie tevykdo savo pareigas vadovaudamiesi ta kilnia artimo meilės forma, kuri yra politinė artimo meilė. Popiežius priminė, kad ir verslininkų tikrasis pašaukimas yra gaminti gėrybes, kurios tarnautų visiems. Popiežius taip pat kreipėsi į profesinių sąjungų atstovus ir darbuotojų asociacijų vadovus, prašydamas juos savo veikloje visada matyti konkrečias dirbančiųjų situacijas.

„Gerbiami Tarptautinės darbo organizacijos nariai ir šios tarptautinės darbo konferencijos dalyviai, Bažnyčia jus palaiko, keliauja kartu su jumis“, – sakė popiežius, baigdamas savo sveikinimą. „Bažnyčia nori jums padėti, prisidėdama prie jūsų pastangų savosiomis priemonėmis – dvasinėmis vertybėmis ir krikščioniškąja socialine doktrina. Pandemija mus išmokė, kad visi esame vienoje valtyje ir kad tik kartu galime išeiti iš krizės.“ (JM / Vatican News)

2021 birželio 17, 14:18