Paieška

Popiežius Pranciškus ir jaunavedžiai Popiežius Pranciškus ir jaunavedžiai 

Popiežiaus žinia šeimos forumui: sutuoktiniai ir ganytojai, kartu

Birželio 9-ąją dieną ir popiežius Pranciškus prisidėjo prie šeimos sielovadai skirto forumo „„Amoris laetitia“. Kas nuveikta?“. Forume dalyvauja šeimų sielovadininkai ir šeimos iš daugiau nei šešiasdešimties kraštų ir trisdešimties tarptautinių organizacijų. Forumas yra vienas iš šiuo metu vykstančių Šeimos – „Amoris laetitia“ renginių.

„Amoris laetitia“, pasak popiežiaus, yra gilaus sinodinio apmąstymo vaisius, skirtas šeimos sielovados stiliui ir tikslams naujojo evangelizavimo perspektyvoje. Šio paraginimo įžvalgų pritaikymas reikalauja kantraus darbo ir misionieriško atsivertimo. Forumas yra tarsi sinodo pratęsimas, tęsiamas dialogas tarp Šventojo Sosto, vyskupų konferencijų, bažnytinių judėjimų, šeimų asociacijų, ganytojų ir pasauliečių. Atsakomybė yra bendra. 

Būtina atsisakyti teorinio ir nuo asmenų problemų atsieto skelbimo, Bažnyčiai dera įsitraukti į aktyvų šeimų išklausymą ir tuo pat metu jas pačias įtraukti į sielovadą – kaip sielovados vykdytojas. Kiekvienas pakrikštytasis turi evangelizavimo pareigą. 

„Kad neštume Dievo meilę šeimoms ir jaunuoliams, mums reikia pačių šeimų pagalbos, jų konkrečios gyvenimo ir bendrystės patirties. Greta ganytojų mums reikia sutuoktinių, kad eitume kartu su šeimomis, padėtume silpnesniems, skelbtume Evangeliją ir tiems, kurie atsidūrė sunkumuose. Kristus dalyvauja santuokos sakramente, kad dovanotų švelnumą, kantrybę ir viltį visiems, visose gyvenimo situacijose“, – kalbėjo popiežius ir pridūrė: „Kaip svarbu jaunuoliams savo akimis pamatyti sutuoktinių meilėje esančią gyvą Kristaus meilę, konkretų liudijimą, jog amžina meilė yra įmanoma!“

Santuokos, kaip ir kunigystės, tiesioginis tikslas yra Dievo tautos kūrimas, sutuoktiniai turi specialią misiją statant Bažnyčią. Tarp tėvų ir vaikų esanti meilė, kurioje sakramentiškai dalyvauja ir Kristus, yra Bažnyčios gyvenimo stiprybė.

„Bendra atsakomybė už misija kviečia sutuoktinius ir įšventintuosius tarnus, ypač vyskupus, vaisingai bendradarbiauti rūpinantis ir saugant vietines Bažnyčias. Todėl mes, ganytojai, turime leistis apšviečiami Dvasios, kad gelbstinti žinia sklistų iš sutuoktinių porų, kurių yra, kurios pasirengusios prisidėti, tačiau nebūna pašaukiamos. Jei jas pašauksime, pakviesime dirbti su mumis, suteiksime joms erdvės, ir jos įpins savo giją į bažnytinį audinį“, – sakė popiežius. Jis nubrėžė analogiją tarp vyro ir moters vienas kito papildomumo ir tarp sakramentų papildomumo kuriant „Šeimų šeimą“, kaip kartais vadinama Bažnyčia. 

Šventasis Tėvas pakvietė vėl į rankas paimti „Amoris laetitia“ tekstą ir tarp jame išvardytų sielovadinių prioritetų atsirinkti tuos, kurie labiausiai atitinka konkrečius kiekvienos vietinės Bažnyčios poreikius, o po to su misionierišku įkarščiu jų siekti. Pandemijos metu Viešpats suteikė progą permąstyti ne vien poreikius ir prioritetus, bet ir mūsų sielovadinio įsipareigojimų planavimo bei realizavimo stilių bei būdą, atsižvelgiant ir į programinį „Evangelii gaudium“ dokumentą. 

„Reikia atskirų pastangų pasauliečių formacijoje, ypač sutuoktinių ir šeimų, kad geriau suprastų savojo bažnytinio įsipareigojimo svarbą, iš buvimo sutuoktiniais ir šeima fakto išplaukiančią misiją. Daugybė žmonių neturi sąmoningumo, kad suprastų apie didžiąją dovaną, kurią gavo sakramentu, veiksmingu ženklu, jog Kristus juos lydi kiekviename gyvenimo žingsnyje. Kai šeima iki galo suvokia šią dovaną, pajaučia troškimą ja pasidalyti su kitomis šeimomis, nes susitikimo su Viešpačiu džiaugsmas savaime sklinda ir gimdo bendrystę, yra natūraliai misionieriškas“, – pabrėžė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2021 birželio 09, 15:25