Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Pasaulis po pandemijos. Popiežiaus vizija

Popiežius antradienį, birželio 15 d., nuotoliniu būdu dalyvavo „GLOBSEC Bratislava forum“ konferencijoje tema: „Atkurkime geresnį pasaulį“. Popiežius padėkojo forumo rengėjams už kvietimą jame dalyvauti ir video žinioje pasidalijo mintimis apie tai, kad, jo manymu, reikėtų visiems kartu priimti pandemijos iššūkį kaip progą sukurti tokį plėtros modelį, kuris į centrą sugrąžintų rūpinimąsi žmogaus ir kūrinijos gerove.

Popiežius džiaugiasi forumo suteikta galimybe aptarti svarbią temą: pasaulio atsikūrimą po pandemijos patirties, privertusios iškelti daug rimtų ir tarpusavyje susijusių socialinių ekonominių, ekologinių ir politinių klausimų. Jam būdingu stiliumi, popiežius Pranciškus pasidalijo mintimis pasiūlydamas tris raktažodžius: matyti, įvertinti, veikti.

Matyti

Pranciškus patikino, jog būtina rimta ir nuoširdi praeities analizė, kuri leistų pripažinti sisteminius trūkumus, padarytas klaidas ir neatsakingą elgesį Kūrėjo, artimo ir kūrinijos atžvilgiu. Šios analizės reikia, kad būtų galima pasiūlyti atsikūrimo planą, kuris apimtų ne tik siekį atkurti tai, kas buvo, bet ištaisyti tai, kas neveikė jau ankščiau, prieš krizę pagilinusios pandemijos pradžią.

Popiežius pasidalijo tuo, ką mato: pasaulį, save apgaudinėjantį saugumo iliuzija, pagrįstą pelno troškimu; socialinį ir ekonominį modelį, kuriam būdinga nelygybė ir savanaudiškumas. Dauguma turtų priklauso pasaulio populiacijos mažumai, nevengiančiai išnaudoti žmonių ir resursų. Popiežius mato gyvenimo stilių, kuris nepakankamai rūpinasi aplinkos apsauga.

Pasak Pranciškaus, įpratome vartoti ir naikinti, negerbdami to, kas priklauso visiems ir ką reikia pagarbiai saugoti; sukūrėme ekologinę skolą, kurios našta ypač tenka vargstantiesiems ir ateities kartoms.

Įvertinti

Antras žingsnis – įvertinti, ką matome. Popiežius priminė savo ankstesnę pastabą (Romos kurijai) apie krizės reikšmę: krizė atveria naujoms galimybėms, iššūkiui priimti esamą situaciją, kad išbandymo laikotarpis pavirstų apsisprendimų laikotarpiu. Krizė verčia apsispręsti dėl gėrio arba dėl blogio. Iš krizės išeiname ne tokie, kokie buvome, – išeiname iš krizės geresni arba blogesni. Bet niekada tokie patys, kokie buvome.

Popiežius video kreipimesi sakė, kad įvertinimas to, ką pamatėme ir išgyvenome, skatina siekti gerinimo. „Pasinaudokime šiuo laikotarpiu, kad pažengtume į priekį. Krizė, kuri smogė visiems, primena, kad niekas neišsigelbėja vienas. Krizė mums atveria kelią į ateitį, kurioje pripažintume tikrąją visų žmonių lygybę, ne abstrakčią lygybę, o konkrečią, žmonėms ir tautoms suteikiančią lygias ir tikras plėtros galimybes“.

Veikti

Popiežius kreipimesi į „GLOBSEC Bratislava forum“ konferencijos dalyvius prašė veikti: kas neveikia – neišnaudoja krizės suteikiamų galimybių. Veikimas socialinio neteisingumo ir marginalizavimo akivaizdoje reikalauja tokio plėtros modelio, kurio centre būtų kiekvienas žmogus ir visas žmogus – žmogus kaip pamatinė kolona, kurią būtina gerbti ir ginti, naudojant metodą, kuris apima solidarumo etiką ir politinę artimo meilę.

„Kiekvienam veikimui reikia vizijos, kurioje būtų visuma ir viltis, vizijos pagal pranašą Izaiją, kuris regėjo kalavijus, perkaltus į arklus, ietis – į geneklius (plg. Iz 2, 4). Veikti dėl visų pažangos reiškia pradėti atsivertimo darbą. Visų pirma tai reiškia imtis sprendimų, kurie mirtį paverstų gyvenimu, o ginklus – maistu“, – kalbėjo popiežius.

Pasak jo, visi turime imtis ir ekologinio atsivertimo. Visumos vizijai priklauso kūrinijos, kaip bendrųjų namų, suvokimas. Reikia kuo skubiau veikti, kad ją apsaugotume.

Pranciškus patikino konferencijos dalyvius, jog jis pats yra kupinas Dievo teikiamos vilties, jog forumo debatai padės parengti pasaulio atsikūrimo modelį – plėtros modelį, kuris pasiūlytų įtraukesnius ir darnesnius sprendimus ir remtųsi taikingu tautų sugyvenimu, darna su kūrinija. (SAK / Vatican News)

2021 birželio 15, 12:46