Paieška

Popiežius fokoliarams: reikia dinamiškos ištikimybės savo pašaukimui

Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Fokoliarų judėjimo atstovus, užbaigusius šiomis dienomis nuotoliniu būdu vykusią savo plenarinę asamblėją. Susitikime su popiežiumi dalyvavo tik keletas judėjimo atstovų; kiti popiežiaus audienciją tiesiogiai stebėjo nuotoliniu būdu.

Popiežius Pranciškus pirmiausia padėkojo kadenciją užbaigusiai buvusiai judėjimo vadovei Marijai Voce ir pasveikino išrinktą naują vadovę Margaret Karram. Toliau savo kalboje Pranciškus ragino fokoliarų judėjimo narius su dinamiška ištikimybe savo charizmai tęsti misiją nuolatos kintančiame pasaulyje.

Praėjo dvylika metų nuo Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich iškeliavimo į dangų, tad natūralu, kad judėjimo nariams teko patirti tam tikrą pasimetimą, taip pat narių skaičiaus sumažėjimą. Tačiau esate pašaukti drąsiai tęsti savo misiją, sakė Pranciškus. Reikia dinamiškos ištikimybės pirmapradei charizmai, sugebėjimo interpretuoti laiko ženklus, atpažinti naujus žmonijos poreikius ir į juos reaguoti. Reikia vis kelti klausimą, kaip išlikti ištikimiems pirminiam šaltiniui, stengiantis jį permąstyti ir išreikšti mezgant dialogą su naujomis socialinėmis ir kultūrinėmis situacijomis. Visada reikia puoselėti atvirumą kitiems, kad ir kokie jie būtų, nes Evangelija yra skirta visiems, ji yra naujojo žmoniškumo raugas bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu. Popiežius įspėjo fokoliarus saugotis užsidarumo, kuris neleidžia matyti savo klaidų ir trūkumų, lėtina kelionę.

Pasak popiežiaus, nereikia bijoti pasitaikančių krizių, nes kiekviena krizė – tai raginimas siekti didesnės brandos, tai metas, kuriuo pasireiškia Šventosios Dvasios veikimas, primenantis poreikį nuolatos atsinaujinti, nebijant žmogaus sudėtingumo ir jo prieštaravimų. Šventasis Tėvas taip pat labai primygtinai pabrėžė, kad turi būti aiškiai atskirtas institucinių krizių ir žmogiškųjų asmeninių krizių sprendimas. Visi einantieji atsakingas pareigas turi daryti viską, kad būtų surasti geriausi ir konstruktyviausi bendruomenes ir organizacijas ištinkančių krizių sprendimai, tačiau jie neturi dalyvauti dvasinių asmeninių krizių sprendime. Valdymo ir sąžinės sferos turi būti atskirtos, nes kitaip gresia pavojus piktnaudžiauti valdžia.

Popiežius sakė, kad Fokoliarų judėjimo charizma sutampa su Jėzaus troškimu, išsakytu maldoje, „kad visi būtų viena“. Reikia visada atsiminti prie kryžiaus prikalto ir visų apleisto Kristaus šauksmą. Jis sugeba kančią ir net tragedijas paversti žmonijos šviesos ir vilties šaltiniu. Šiame perėjime iš mirties į gyvenimą glūdi krikščionybės ir jūsų charizmos šerdis, sakė fokoliarams Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 vasario 06, 13:47