Paieška

Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. 

Pranciškus pasveikino su Martino Lutherio Kingo diena

„Žmonių darnos ir lygybės svajonė, siektina nesmurtinėmis ir taikingomis priemonėmis, aktuali kaip niekad“, – parašė popiežius Pranciškus JAV minimos Martino Lutherio Kingo dienos proga. Pranciškus sveikinimo laišku kreipėsi į JAV pilietinių teisių judėjimo lyderio dukrą, baptistų dvasininkę Bernice King. 1968 metais nužudyto Martino Lutherio Kingo Jaunesniojo gimimo diena – JAV valstybinė šventė, šiemet paminėta pirmadienį, sausio 18 d.

Pranciškus pasveikino šių metų dienos minėjimų dalyvius, visiems palinkėjo dieviškosios išminties ir taikos bei suteikė palaiminimą, priminė nūdienos pasauliui iškylančius vis didesnius socialinio neteisingumo, pasidalijimo ir konfliktų iššūkius, trukdančius įgyvendinti bendrąjį gėrį pagal Martino Lutherio Kingo mintį ir dvasią.

Popiežius sveikinimo laiške pacitavo „Fratelli tutti“, savo encikliką apie brolybę ir socialinę draugystę, kurią 2020 m. spalio 3 d. pasirašė prie šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo Asyžiuje jo liturginės šventės išvakarėse.

„Kiekvienas iš mūsų esame pašaukti būti taikos kūrėjais, vienydami, o ne skaldydami, slopindami neapykantą ir ja daugiau nesikliaudami, praskindami kelius į dialogą“ (FT 248). Šitaip galėsime visus mus matyti ne kaip vadinamuosius kitus, o kaip kaimynus, turinčius visiems vienodą visagalio Dievo vaikų orumą. Tik stengiantis įgyvendinti šią viziją bus galima bendradarbiauti siekiant visuomenės, paremtos teisingumu ir broliška meile“, – parašė sveikinimo laiške popiežius Pranciškus.

57 metų dvasininkė, Martino Lutherio Kingo dukra Bernice King ne kartą aplankė popiežių Pranciškų Vatikane. Pasak jos, popiežius Pranciškus turi panašią į jos tėvo svajonę. 2018 metais kalbėdamasi su Šventojo Sosto žiniasklaidininkais Bernice King patikino, jog Martino Lutherio Kingo svajonėje nebuvo vietos smurtui, nes smurtas nesuderinamas su Kristaus sekimu.

„Jei norime, kad pasaulyje smurtą, diskriminaciją ir žmogaus teisių negerbimą nugalėtų gerumas ir švelnumas, apie kurį kalba popiežius Pranciškus, reikia, kad žmonės domėtųsi vieni kitais, geriau vieni kitus pažintų, kantriai šalintų viską, kas kenkia teisingumui, kas kursto nežmoniškumą, vienų smurto prieš kitus grėsmę“, – pasakė portalui „Vatican News“ JAV pilietinių teisių judėjimo lyderio dukra Bernice King. (SAK / Vatican News)

Popiežius Pranciškus ir Bernice King
Popiežius Pranciškus ir Bernice King

 

2021 sausio 19, 12:01