Paieška

Popiežius kalbėjo interneto seminare apie pandemijos iššūkius Lotynų Amerikoje

Ketvirtadienį vyko virtualus seminaras „Bažnyčia, popiežius Pranciškus ir pandemijos tikrovė“, kurį surengė Popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija, Popiežiškoji socialinių mokslų akademija ir Lotynų Amerikos vyskupų konferencija. Jo dalyviams buvo perduota ir popiežiaus Pranciškaus video žinia.

Sveikindamas visus seminaro dalyvius Lotynų Amerikoje ir Romoje bei dėkodamas šios iniciatyvos organizatoriams, popiežius pirmiausia sakė, jog jis tikisi, kad šis virtualus susitikimas įkvėps naujų kelių paieškas, pažadins procesus, padės kurti naujas sąjungas ir paskatins mechanizmus, užtikrinančius orų gyvenimą visiems žmonėms, o ypač labiausiai atstumtiesiems, padės broliškai gyventi ir kurti socialinę draugystę.

Kai kalbu apie labiausiai atstumtuosius, pridūrė popiežius, galvoju ne tik apie išmaldos davimą vargingiausiai gyvenantiems žmonėms, ne tik apie artimo meilės gestą, bet apie hermeneutį raktą. Nuo ten turime pradėti, nuo visų žmogiškųjų paribių, nes kitaip būsime neteisingai suprasti. Nuo ten turi prasidėti mūsų  mąstysenos apvalymas.

Puikiai suprantame, kalbėjo Pranciškus, kad dar ilgai kentėsime dėl niokojančių pandemijos padarinių, ypač ekonomikai, kuriai reikalinga parama ir kūrybingi pasiūlymai, kurie padėtų palengvinti krizės naštą. Pandemija atskleidė geriausius ir blogiausius žmonių bruožus, dosnų gerumą ir uždarą savanaudiškumą. Pandemija parodė, kaip labai esame vieni nuo kitų priklausomi. Turime suprasti, kad geriausias būdas pasirūpinti savimi yra išmokti rūpintis tais, kurie yra šalia mūsų, ugdyti bendrystę kaimyniškų santykių, bendruomenės, regiono, šalies, visų mūsų bendrų namų mastu.

Popiežius visų pirma kreipiasi į vykdančiuosius politinę valdžią. Šiuo metu turime progą reabilituoti politiką, kad ji būtų suprantama kaip pašaukimas ir viena kilniausių artimo meilės vykdymo formų. Pranciškus priminė, kad šiai tematikai jis gana daug dėmesio skyrė neseniai paskelbtoje savo enciklikoje „Fratelli tutti“. Kiekvieno žmogaus pripažinimas broliu ar seserimi ir siekimas įtraukti į socialinę draugystę nėra utopija. Mes, kaip individai, galime padėti vargstantiesiems. Tačiau, jei tai darome prisijungdami prie kitų ir kuriame socialinius brolystės ir teisingumo visiems procesus, mūsų pastangos patenka į „politinės artimo meilės“ lauką. Tad turime reabilituoti politiką, pakartojo popiežius, kad ji būtų vykdoma kaip kilnus pašaukimas, kurį vykdantieji nesiektų nieko kita, o tik bendrojo gėrio.

Popiežius paragino visus Lotynų Amerikos krikščionis semtis įkvėpimo iš Evangelijos, su viltimi žengti pirmyn kartu su visais geros valios žmonėmis, nepraeiti abejingai pro kenčiančiuosius, bet gerojo samariečio pavyzdžiu stengtis jiems padėti. Galiausiai Pranciškus malda kreipėsi į Amerikos užtarėją – Gvadalupės Švenčiausiąją Mergelę – ir prašė, kad ji visus apgobtų savo apsiaustu, priglaustų vienišuosius, stiprintų siekiančiuosius teisingumo. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 19, 16:30