Paieška

Popiežius apie savo naująją encikliką: mane įkvėpė šv. Pranciškus

Sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos pats popiežius Pranciškus simboliškai įteikė Dievo tautai savo encikliką „Fratelli tutti“.

Popiežius sakė, kad šeštadienį jis buvo nuvykęs į Asyžių ir ten, prie šv. Pranciškaus kapo, pasirašė savo naująją encikliką „Fratelli tutti“ apie brolybę ir socialinę draugystę. Popiežius prisipažino, kad įkvėpimo šiai enciklikai, panašiai kaip ankstesniajai „Laudato si’“, sėmėsi į šv. Pranciškaus Asyžiečio.

„Laiko ženklai aiškiai rodo, kad žmonių brolybė ir rūpinimasis kūrinija yra vienintelis kelias siekiant visapusiškos pažangos ir taikos, kaip jau skelbė šventieji popiežiai Jonas XXIII, Paulius VI ir Jonas Paulius II“, – sakė Pranciškus.

Popiežius pranešė, kad nuo šio sekmadienio vėl pradedamas spausdinti iki šiol kurį laiką tik elektroniniu formatu leistas Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano“. Pirmajame neeiliniame dienraščio leidime skelbiamas enciklikos „Fratelli tutti“ tekstas. Laikraštis sekmadienį nemokamai dalijamas Šv. Petro aikštėje.

Sekmadienį po vidudienio maldos popiežius taip pat paminėjo šią dieną užbaigiamą „Kūrinijos laiką“, kuriuo įvairių konfesijų krikščionys meldėsi ir ėmėsi įvairių iniciatyvų, skatinančių didesnę atsakomybę už mūsų bendrus namus. . (JM / Vatican News)

2020 spalio 04, 12:56