Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Žolinė. Popiežius: Marija – mūsų kelrodė žvaigždė!

Kreipdamasis į tikinčiuosius prieš Švč. M. Marijos ėmimo į dangų liturginės iškilmės vidudienio maldą, Pranciškus prisiminė primojo ant mėnulio paviršiaus nužengusio žmogaus žodžius:

„Tai mažas žingsnius žmogui, tačiau didžiulis šuolis žmonijai.“ Iš tiesų, žmonijai tai buvo istorinis laimėjimas. Tačiau šiandien, minėdami Marijos ėmimą į dangų, švenčiame daug didesnį laimėjimą. Marija žengė į rojų! Ji įžengė į rojų ne tik dvasia, bet ir kūnu. Šis mažosios Nazareto mergelės žingsnis buvo didžiausias žmonijos šuolis į priekį.

Maža mums naudos iš kelionės į mėnulį, jei žemėje negyvename kaip broliai. Tačiau jei viena iš mūsų su kūnu gyvena danguje, tai mums teikia viltį: suprantame, kad esame brangūs, mums skirta prisikelti.

Marija yra mūsų kelrodė žvaigždė. Ji rodo, koks mūsų gyvenimo kelionės tikslas: kad laimėtume ne žemiškojo pasaulio dalykus, kurie praeina, o dangaus tėvynę, kuri yra amžina.

Marija, nuolankioji Dievo tarnaitė, Žolinės iškilmės liturgijos Evangelijos skaitinyje džiūgauja dėl to, kad Viešpats jai „didžių dalykų padarė“ (Lk 1,49).

„Kokių didžių dalykų?“ – klausė popiežius. Visų prima nelauktą naujos gyvybės malonę. Marija, būdama mergelė, laukiasi vaiko. Elzbieta, kuri buvo vyresnio amžiaus, irgi laukiasi. Viešpats padaro nuostabių dalykų mažiesiems, tiems, kurie savęs nelaiko didžiais, tačiau Dievui skiria daug vietos savo gyvenime. Jis gailestingas visiems, kurie juo pasitiki; iškelia nuolankiuosius. Štai kodėl Marija šlovina Dievą.

Mes irgi galime savęs klausti: ar atsimename šlovinti Dievą? Ar padėkojame už nuostabius darbus, kuriuos mums daro? Už kiekvieną padovanotą dieną? Už tai, kad mus myli, mums visuomet atleidžia? Už jo švelnumą? Ar atsimename šlovinti Dievą už tai, kad mums davė savo Motiną, kad davė gyvenimo kelionėje mus lydinčius brolius ir seseris? Kad mums atvėrė Dangų?

Jei užmirštame gėrį, širdis susitraukia. Tačiau jei, kaip Marija, prisiminsime didžius dalykus, kuriuos Viešpats mums padarė, jei pašlovinsime jį bent kartą per dieną, tada žengsime didelį žingsnį pirmyn. Tada širdis išsiplės, džiaugsmas išaugs, sakė popiežius.

Prašykime Marijos, Dangaus Vartų, malonės kiekvieną dieną pradėti žvilgsniu link dangaus, link Dievo, kad jam pasakytume „Ačiū!“ (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 15, 12:06