Paieška

Vatican News

Popiežius prašo Libijai taikos, stabilumo ir vienybės

Šventasis Tėvas sekmadienį kreipėsi į tarptautinę bendruomenę ir visus, atsakingus už Libijos politinę ir karinę padėtį, prašydamas užbaigti smurtą ir ryžtingiau siekti taikos. Popiežius kalbėjo sekmadienį Šv. Petro aikštėje po vidudienio maldos susitikimo.

Popiežius Pranciškus sakė, kad su dideliu rūpesčiu ir skausmu seka dramatiškus poslinkius Libijoje ir kad jo kasdienė malda už Libijos taiką, stabilumą ir vienybę apima taip pat tūkstančius migrantų ir pabėgėlių Libijoje, įskaitant vidaus pabėgėlius ir prašančius politinio prieglobsčio: sanitarinė padėtis dar labiau apsunkino sudėtingas gyvenimo sąlygas, dėl kurių jie tapo dar lengviau pažeidžiami įvairių išnaudojimo ir smurto formų. Netrūksta žiaurumo, sakė Pranciškus prašydamas visos tarptautinės bendruomenės rimtai susirūpinti žmonių likimu, rasti būdus ir suteikti priemones jų apsaugai, orumui ir viltingai ateičiai užtikrinti.

Broliai ir seserys, visi mes esame už tai atsakingi. Visi turi jaustis įpareigoti, sakė popiežius, pakvietęs su juo tyliai pasimelsti už Libiją. (SAK / Vatican News)

2020 birželio 14, 12:15