Paieška

Vatican News

Popiežius prašė melstis už Siriją, Libaną, Jemeną ir Ukrainą

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais tikinčiaisiais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius atkreipė dėmesį į antradienį, birželio 30-ąją, vyksiančią Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų Organizacijos rengiamą konferenciją, kurios tikslas – padėti Sirijai ir visoms regiono šalims.

„Melskimės už šį svarbų susitikimą, kad palengvėtų sirų tautos ir gretimai gyvenančių tautų, visų pirma libaniečių, situacija. Jas ir anksčiau slėgė sunkios socialinės, politinės ir ekonominės problemos, o dabar pandemija dar labiau pagilino krizę.“ Popiežius sakė, kad šiuo metu regione yra žmonių, ypač vaikų, kurie kenčia badą, neturi ko valgyti. „Prašau atsakinguosius vadovus, kad padarytų viską, kas įmanoma, dėl taikos.“

Popiežius paprašė melstis ir už Jemeną, kurio gyventojus taip pat slegia sunki humanitarinė krizė. Pranciškus paminėjo ir Vakarų Ukrainą, nukentėjusią nuo potvynių. Viešpats tepaguodžia šiuos mūsų brolius ir seseris ir jie tesulaukia kitų pagalbos.

Sveikindamas sekmadienio vidudienio maldos susitikime dalyvavusius žmones popiežius priminė pirmadienį, birželio 29-ąją, švenčiamą Katalikų Bažnyčios ir ypač Romos globėjų šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę ir atsisveikino iki pirmadienio. Pirmadienį irgi numatytas popiežiaus vadovaujamas vidudienio maldos susitikimas. (JM / Vatican News)

2020 birželio 28, 15:46