Paieška

Popiežius apie situaciją JAV: ne rasizmui, ne prievartai

Bendrosios trečiadienio audiencijos metu popiežius sveikino angliškai kalbančius tikinčiuosius, kurie dalyvavo audiencijoje nuotoliniu būdu ir kalbėjo apie situaciją Jungtinėse Valstijose. „Brangūs broliai ir seserys iš Jungtinių Amerikos Valstijų, su dideliu susirūpinimu stebiu skausmingus socialinius neramumus jūsų krašte šiomis dienomis, po tragiškos George'o Floydo mirties. Brangūs draugai, negalime toleruoti ir užmerkti akių prieš bet kokio pobūdžio rasizmą ar atskirtį ir teigti, jog giname kiekvieno žmogiško gyvenimo orumą. Tuo pat metu turime pripažinti, jog pastarųjų naktų prievarta yra autodestruktyvi, save žalojanti. Prievarta niekas nelaimima, viskas pralaimima."

Šiandien vienijuosi su Šv. Pauliaus ir Mineapolio arkivyskupijos bažnyčia ir visomis Jungtinėmis Valstijomis maldoje už George'ą Loydą ir visų kitų, praradusių gyvybę dėl rasizmo nuodėmės, sielų ramybę. Melskimės už gedinčių šeimų ir draugų paguodą, melskimės už nacionalinį susitaikymą ir taiką, kurių siekiame. Gvadelupės Dievo Motina, Amerikos Motina, užtark visus, kurie dirba dėl taikos ir teisingumo jūsų žemėje ir visame pasaulyje. Dievas telaimina jus ir jūsų šeimas“, – sakė popiežius Pranciškus. 

Neramumai JAV plinta

George'o Loydo mirtis Mineapolyje gegužės 25 dieną išprovokavo protestus visoje šalyje. Įtarus, kad panaudojo suklastotą banknotą, juodaodis buvo sulaikytas ir apie devynias minutes laikytas prispaustas, užmynus keliu ant kaklo, nors jis nesipriešino ir prašė leisti įkvėpti. Buvo atlikti du pomirtiniai tyrimai, valstybinis ir nepriklausomas, užsakytas velionio šeimos. Abiejuose pripažintas nužudymo faktas, tačiau valstybiniame tyrime priduriama, jog prie mirties galėjo prisidėti ankstesnė sveikatos būklė ir narkotinių medžiagų vartojimas.

Pasklidus dramatiškiems praeivių padarytiems video įrašams, visoje šalyje kilo protestai, kurie tęsiasi iki šiol, nepaisant to, kad George'o Loydo sulaikyme dalyvavę pareigūnai buvo atleisti, kaklą primynusiam pareigūnui pareikšti kaltinimai nužudymu. 

Dauguma protestų ir protestuotojų buvo taikūs, tačiau taip pat netrūko gatvės susirėmimų, turto niokojimo ir vandalizmo atvejų. Kaip pažymėjo daug apžvalgininkų, protestai atspindi jau seniai rusenantį pyktį dėl nepateisinamų juodaodžių bendruomenės narių mirčių bei susikaupusias socialines įtampas dėl nelygybės ir rasizmo. Kai kurie miestai paskelbė komendanto valandas, gatvėse patruliuoja daugybė policijos pareigūnų ir nacionalinės gvardijos karių. 

JAV katalikų vyskupų reakcija

„Mums plyšta širdis, mes pasibjaurėję ir papiktinti matydami dar vieną video įrašą apie juodaodžio amerikiečio nužudymą visų akyse, tai atsitiko praėjus vos kelioms savaitėms po kelių kitų panašių įvykių. Tai tarsi dar vienas kvietimas atsibusti kiekvienam iš mūsų, kad ryžtingai atsiverstume“, – gegužės 29 dienos pareiškime rašo JAV katalikų vyskupų konferencija.

„Rasizmas nėra praeities reiškinys arba antraeilis politinis klausimas, kuriuo galima pamojuoti, kai patogu. Tai realus ir visur esantis pavojus, kurį turime šalinti. Kaip Bažnyčios nariai, mes turime remti sunkius, bet teisingus veiksmus, o ne lengvą ir klaidingą abejingumą. Negalime užsimerkti prieš tokius žiaurius dalykus ir tuo pat metu tvirtinti, jog gerbiame kiekvieno žmogaus gyvybę. Mes tarnaujame meilės, gailestingumo ir teisingumo Dievui“, – priduriama tame pat pareiškime, kuriame taip pat primenamas katalikų ganytojų sielovadinis laiškas „Plačiai atverkime širdis“, paskelbtas vos prieš 18 mėnesių ir dar kartą kviečiantis kovoti su rasizmu, nesuderinamu su Evangelija. 

Gegužės 31 dieną Los Andželo arkivyskupas José H. Gomez, JAV vyskupų konferencijos pirmininkas, paskelbė dar vieną komunikatą, kuriame pabrėžė protestų teisėtumą, bet prašė jų nepaversti riaušėmis.

„Mes turime suvokti, jog protestai, kuriuos matome mūsų miestuose, atspinti mūsų milijonų brolių ir seserų pateisinamą nusivylimą bei pyktį dėl ir šiandien patiriamų pažeminimo, sumenkinimo, nelygių galimybių dėl kilmės ar odos spalvos. Amerikos kelias turi būti kitas, rasizmas mūsų gyvenimo būde buvo per ilgai toleruojamas“, – rašo ganytojas. Jei tiesa, anot jo, tai, kaip Martinas Liuteris Kingas yra pasakęs, jog riaušės yra kalba tų, kurie kitaip negirdimi, riaušėmis griauname patys save ir rizikuojame viską prarasti.

„Pateisinamais protestais neturi naudotis tie asmenys, kurių vertybės ir planai kiti. Bendruomenių turto deginimas ir plėšimas, kaimynų turto niokojimas nepadeda rasinės lygybės ir žmogaus orumo bylai. Neturime leisti, jog George Loyd mirtis būtų beprasmė. Turime pagerbti jo gyvybės auką šalindami rasizmą ir neapykantą iš savų širdžių ir atnaujindami įsipareigojimą išpildyti šventą tautos pažadą – būti gražia visų gyvenimo, laisvės ir lygybės bendruomene“, – pridūrė JAV episkopato pirmininkas. 

Kontraversiškos reakcijos po JAV prezidento pasirodymų prie bažnyčių

Po riaušių gatvėse JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė į gatves išvesti karius ir imtis griežtų priemonių prieš protestuotojus. Jis taip pat nuvyko ir nusifotografavo prie šv. Jono episkopalų bažnyčios, laikydamas Bibliją rankose, o vėliau, pasirašęs dekretą dėl didesnio religijos laisvės gynimo pasaulyje, ir prie šv. Jono Pauliaus II, didelio religijos laisvės gynėjo, memorialinės šventovės Vašingtone.

Jei kitomis aplinkybėmis toks valstybės vadovo dėmesys būtų buvęs priimtas palankiai, tai dabartinėmis tiek episkopalų, tiek katalikų lyderiai suabejojo prezidento Trumpo nuoširdumu ir perspėjo nesinaudoti ir nemanipuliuoti religija politiniams tikslams, neteisinti veiksmų ir kalbų, kurie nesuderinami su evangeline dvasia. JAV žiniasklaida cituoja aštrius Vašingtono arkivyskupo Wiltono D. Gregory ir episkopalų vyskupės Mariannos Budde  pasisakymus. (RK / Vatican News)

2020 birželio 03, 09:54