Paieška

Vatican News

Popiežius: viskas pasikeičia, kai liaujamės galvoti tik apie save

Sekmadienio vidudienį iš Vatikano rūmų bibliotekos buvo transliuojama popiežiaus vadovauta velykinė „Regina coeli“ malda ir palaiminimas. Pranciškus komentavo šio sekmadienio Evangeliją, kalbančią apie dviejų mokinių iš Emauso susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi.

Ši istorija prasideda kelione ir kelione baigiasi, sakė Pranciškus. Pirmiausiai pasakojama kaip du mokiniai po Jėzaus nukryžiavimo liūdni keliauja namo, į Emausą, už maždaug vienuolikos kilometrų nuo Jeruzalės. Ši kelionė vyksta dieną, keliauti nesunku, nes kelias visą laiką leidžiasi žemyn. Pasakojimo pabaigoje – skubi kelionė atgal, vėl vienuolika kilometrų, šį kartą jau sutemus, visą laiką prieš kalną. Dvi kelionės: viena lengva dienos metu, kita sunki naktį. Tačiau pirma kelionė, kad ir lengva, yra liūdna; o antra – kupina džiaugsmo. Pirmoje kelionėje mokinius lydi Jėzus, tačiau jie jo neatpažįsta. Antroje – Jėzus su mokiniais nekeliauja, tačiau jie jaučia jo artumą. Pirmoje kelionėje jie nuliūdę ir praradę viltį. Antra kelionė – tai skubėjimas su džiugia žinia, kad jie sutiko prisikėlusį Jėzų.

Viskas pasikeitė, kai mokiniai liovėsi galvoti tik apie save ir sutelkė dėmesį į Dievą, kai liovėsi kartoti žodį „jeigu“ ir drąsiai tarė „taip“. Ir mes dažnai kartojame: „Jeigu Dievas būtų mane išklausęs...“. „Jei gyvenimas būtų susiklostęs kitaip...“. „Jei būčiau turėjęs...“. Panašiai skundėsi ir tiedu mokiniai, tačiau atpažinę Jėzų jie liovėsi skųstis ir tarė Dievui „taip“. Supratę, kad Viešpats yra gyvas ir jų neapleido, jie ne rytojaus dieną, bet tuoj pat leidosi į kelionę nešini džiugia žinia.

Popiežius sakė, kad iki tokio pasikeitimo vedė trys žingsniai: pirmiausiai mokiniai išsipasakoja, dėl ko jie liūdi, atveria Jėzui širdis, paskui Jėzus mokiniams aiškina Raštų prasmę, o galiausiai mokiniai pasikviečia Jėzų į namus. Ir mes, sakė popiežius, turime žengti šiuos tris žingsnius. Pirmiausiai atverti Jėzui savo širdis, sakyti jam, kas mus slegia, leisti, kad jis padėtų nešti mūsų naštas, vargus ir nusivylimus. Paskui turime klausytis, ką jis mums sako. Turime paimti į rankas Evangeliją, atsiversti Luko Evangelijos 24-ąjį skyrių, kuriame pasakojama ši susitikimo su mokinais scena. Trečiasis žingsnis – turime, kaip šiedu mokiniai, tarti Jėzui: „Pasilik su mumis“.

Brangieji broliai ir seserys, sakė Pranciškus, visas mūsų gyvenimas yra kelionė. Keliaudami vis labiau panašėjame į savo kelionės tikslą. Dėl to, visada rinkimės kelią, kuris veda į Dievą, o ne į mus pačius. Tuomet suprasime, kad nėra tokių sunkumų, tokios įkalnės, tokios nakties, kurių negalėtume įveikti kartu su Jėzumi. Švenčiausioji Mergelė, kurios visas gyvenimas buvo ištikimybė Dievui, terodo mums kelią.

Sukalbėjęs Velykų meto antifoną „Regina coeli“ ir suteikęs palaiminimą, popiežius pakartojo prašymą gegužės mėnesį melsti Mergelės Marijos užtarimo, kad kuo greičiau baigtųsi koronaviruso pandemija, pirminė šeštadienį paskelbtą savo laišką, kuriuo visus paragino gegužės mėnesį – liaudies pamaldumo tradicijoje skirtą Mergelei Marijai – kalbėti Rožinį ir prašyti, kad Marija mums padėtų su tikėjimu ir viltimi ištverti dabartinį išbandymų metą. (JM / VaticanNews)

2020 balandžio 26, 12:54