Paieška

Rožinis Rožinis 

Italijos katalikai kalba rožinį, nuotoliniu būdu dalyvauja ir popiežius

Kovo 19 dienos vakare, minint šv. Juozapo, visuotinės Bažnyčios globėjo iškilmę, Italijos Katalikų Bažnyčia pasiūlė dabartinės koronaviruso pandemijos kontekste visiems katalikams kartu kalbėti Rožinio šviesos slėpinius. Šioje iniciatyvoje pažadėjo dalyvauti ir popiežius Pranciškus, kuris pakvietė prisidėti ir kitus.

Italijos katalikų vyskupų konferencija, pristatydama nacionalinę rožinio kalbėjimo iniciatyvą kovo 19 dienos 21 valandą per katalikišką televizijos kanalą TV2000, išvardijo kelis svarius motyvus.

Niekas tikinčiojo, apaštalo Pauliaus žodžiais, negali atskirti nuo Viešpaties. Taip pat svarbu neatsiskirti vienas nuo kito. Vienas iš geriausiu būdų jaustis arti ir įgyvendinti bendrumą yra bendra malda, viena širdimi, ta pačia intencija. 

Bendra Rožinio šviesos slėpinių – krikšto Jordane, apsireiškimo Kanos vestuvėse, Dievo karalystės skelbimo raginant atsiversti, atsimainymo, Eucharistijos įsteigimo – apmąstymas per šv. Juozapo iškilmę įgyja papildomų akcentų.

Šv. Juozapo pamaldumo tradicijoje švenčiausiosios Mergelės Marijos sužadėtinis parodomas kaip savo šeimos globėjas. Dabartinė koronaviruso pandemija yra didelis iššūkis šeimoms, ypač turinčioms mažiau resursų, mažiau galimybių, mažiau komforto. Verta kreiptis į šv. Juozapą, kurio šeima ir kuris asmeniškai susidūrė su įvairiais sunkumais ir sugebėjo juos išgyventi tikėjimo šviesoje, pasitikėdami Dievu. 

Šventasis Juozapas taip pat dažnai tituluojamas Juozapu Darbininku. Dėl suprantamų priežasčių darbo vietų išsaugojimas yra vienas iš didžiųjų dabartinės situacijos iššūkių ir tuo pat metu nerimo šaltinių. Pandemijos ekonominis poveikis bus didžiulis, nuo jo ypač nukentės, vėlgi, turintys mažiausiai resursų ir tie, kurių pragyvenimas priklauso nuo kasdienio uždarbio. Popiežiaus Pranciškaus žodžiais, darbas yra ne vien oraus gyvenimo sąlyga, bet ir asmens orumo dalis. Verta melstis ir prašyti šv. Juozapo Darbininko užtarimo, kad darbai būtų išsaugoti.

Apie savo išankstinę intenciją dalyvauti Italijos vyskupų rengiamoje nacionalinėje maldos iniciatyvoje buvo pranešęs ir popiežius Pranciškus, kuris kovo 17 dieną, po trečiadienio katechezės, pridūrė, jog „priima ir perduoda Italijos vyskupų kvietimą“.

„Priimu ir perduodu italų vyskupų kreipimąsi visam kraštui dalyvauti bendroje maldoje dabartinėje sanitarinėje krizėje. Kiekviena šeima, kiekvienas tikintysis, kiekviena vienuolinė šeima: dvasiškai susivienykime kalbėdami Rožinio šviesos slėpinius: aš jus lydėsiu iš čia (savo namų). Marija, Dievo Motina, Ligonių pagalba, lydima šv. Juozapo, Šv. Šeimos ir mūsų šeimų globėjo, mums rodo šviesų ir atsimainiusį Jėzaus Kristaus veidą. Meldžiame, kad jie ypatingu būdu saugotų mūsų šeimą, mūsų šeimas, ypač ligonius ir tuos, kurie rūpinasi ligoniais: medikus, slaugus, slauges, savanorius, rizikuojančius gyvybe savo tarnystėje“. (RK / VaticanNews)

2020 kovo 19, 14:20