Paieška

1578312915401.jpg

Popiežius: liudykime Kristaus meilę ten, kur esame

Pagarbinę Kūdikį ir atnešę dovanų, trys išminčiai ilgiau neužsibuvo – atlikę tai, ką norėjo, jie pasuko atgal į Rytus, iš kur atkeliavo, tačiau žinodami apie jiems iškilusį pavojų, iškeliavo į namus kitu keliu. Taip pat mes, atradę Viešpatį, nebegalime keliauti tais pačiais keliais. Bet kokia mūsų susitikimo su Jėzumi patirtis skatina keisti įpročius, keisti mus supančios tikrovės vertinimo kriterijus, nors gyvenimo aplinkybės išlieka tos pačios.
Popiežius: po susitikimo su Jėzumi nebesame, kokie buvome anksčiau

Popiežius Pranciškus Trijų Karalių iškilmės vidudienio maldos apmąstyme pirmadienį kvietė atpažinti skirtumą tarp tikrojo Dievo ir išdavikiškų stabų, tokių kaip pinigai, galia, sėkmė; skirtumą tarp Dievo ir tų, kurie siūlo netikrus stabus – burtininkai, magai, ekstrasensai... Skirtumas tas, kad stabai mus užburia, paverčia priklausomais nuo jų, o mes leidžiame jiems mus užvaldyti; tikrasis Dievas mūsų nepavergia, nei leidžia pavergti jo: jis atveria mums naujumo ir laisvės kelius. Jis yra Tėvas, kuris visuomet mus lydi ir ugdo. Jei susitinki Jėzų, jei įvyksta dvasinis susitikimas su Jėzumi prisimink, kad turi sugrįžti į tas pačias vietas, tačiau kitu keliu, kitu stiliumi. Šitaip Šventoji Dvasia  mums dovanoja Jėzų, kuris perkeičia mūsų širdis.

Trys išminčiai neužsibūna ilgiau, jie neužvaldo Jėzaus, bet ir Jėzus jų neužlaiko. Jis jiems leidžia išvykti, sugrįžti į savo kraštus. Tai liudija apie Dievo stilių, būdą, kuriuo jis apsireiškia žmonijos istorijoje. Susitikimas su Dievu mūsų nesustabdo, o išlaisvina; neįkalina, o leidžia tęsti kelionę, jis išlydi mus į mūsų įprastas egzistencijos vietas.

Prašykime Šventosios Mergelės, kad būtume Kristaus liudytojai ten, kur esame, tačiau nauju, jo meilės perkeistu gyvenimu, paragino popiežius Pranciškus pirmadienio vidudienį Trijų Karalių iškilmės proga kreipdamasis į Šv. Petro aikštę gausiai susirinkusius maldininkus. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 06, 12:37