Paieška

Popiežius: kūdikio verksmas bažnyčioje geriau už pamokslą

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus Vatikano rūmų Siksto koplyčioje aukojo Kristaus Krikšto šventės Mišias ir jų metu pakrikštijo 32 kūdikius – 14 mergaičių ir 18 berniukų.

„Krikštyti vaiką – tai pasielgti teisingai jo atžvilgiu. Kodėl? Todėl, kad krikštu mes vaiką apdovanojame, suteikiame jam labai brangią dovaną: Šventąją Dvasią. Nuo krikšto akimirkos vaikas savyje turi Šventąją Dvasią, kuri jį gins per visą gyvenimą. Dėl to labai svarbu krikštyti vaikus, kad jie galėtų augti padedami Šventosios Dvasios. Tokią žinią šiandien jums noriu duoti“, – sakė popiežius be iš anksto parengto homilijos teksto, spontaniškai kalbėdamas savo kūdikius krikštyti atnešusiems tėvams.

Popiežius prašė tėvus padėti vaikams, kad kuo geriau išsiskleistų jiems suteikiamos Šventosios Dvasios dovanos. Pagalba, kurią tėvai turi suteikti vaikams, – tai auklėjimas, mokymas, katechezė, bet visų pirma gyvenimo pavyzdys.

Šią dieną Siksto koplyčią užpildę krikštijamų vaikų balsai – tai ne tik jų reakcija į jiems naują nepažįstamą aplinką ar ženklas, kad jie galbūt yra išalkę ar pavargę, bet ir „choras“. Gera girdėti vaikų balsus bažnyčioje. Pasak popiežiaus, kūdikių balsai bažnyčioje, kūdikių verksmas – tai pats geriausias pamokslas.  (JM / VaticanNews)

2020 sausio 12, 15:31