Paieška

Vatican News
2020.01.11 Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano

Popiežius priėmė Vatikane gyvenančius etiopus ir eritrėjiečius studentus

Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Popiežiškosios etiopų kolegijos bendruomene. Audiencijoje taip pat dalyvavo Etiopijos ir Eritrėjos katalikų vadovai bei Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas.

Etiopų kolegija neseniai minėjo įsikūrimo 100-ąsias metines. Nors kolegija dabartiniu pavidalu – kaip Romoje studijuojančių kunigų ir kunigystei besirengiančių seminaristų namai – buvo įkurta 1919 m., tačiau jos ištakos siekia kur kas senesnius laikus. Jau keturioliktojo amžiaus viduryje prie pat Šv. Petro bazilikos įsikūrė etiopų vienuolių bendruomenė. 1481 m. jai buvo suteiktas oficialus pripažinimas, netrukus po to buvo pastatytas naujas vienuolynas, kuriame 1513 m. buvo pradėta spausdinti Šventąjį Raštą etiopų kalba. Kelis šimtmečius Vatikane prie pat Šv. Petro bazilikos veikę etiopų vienuolių ir piligrimų namai 1919 m. tapo Popiežiškąja kolegija. O nuo to laiko, kai prieš kelis dešimtmečius susikūrė nepriklausoma Eritrėjos valstybė, kolegija dalijasi dviejų šalių – Etiopijos ir Eritrėjos – vyskupų konferencijos.

„Prie apaštalo Petro kapo nuo šimtmečių savo svetingus namus turi Bažnyčios vaikai, kilę iš geografiškai nuo Romos labai nutolusių šalių, kurių gyventojams brangus apaštalų perduotas tikėjimas į Išganytoją Jėzų Kristų“, – sakė popiežius, sveikindamas etiopus ir eritrėjiečius kunigus ir vyskupus. Popiežius linkėjo, kad ši kolegija, priklausanti Bažnyčiai Etiopijoje ir Eritrėjoje, kurioje gyvena iš abiejų šalių studijuoti į Romą atvykę kunigai, buvo abiejų tautų susitaikinimo ir brolybės ugdytoja. Paminėjęs neseniai pasibaigusį dviejų šalių karą, popiežius prašė melstis, kad skaudi patirtis taptų pamoka, saugančia abi tautas nuo naujo susipriešinimo pavojaus. Kunigus popiežius prašė skelbti santaiką tarp abiejų tautų, gydyti karo paliktas išorines ir vidines žaizdas. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 11, 15:10