Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Šventųjų skelbimo kongregacijai Popiežiaus audiencija Šventųjų skelbimo kongregacijai  (Vatican Media)

Popiežius: šventieji negyvena nepasiekiamose aukštumose

Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos narius, taip pat daugiau kaip pusantro šimto konsultorių ir postulatorių. Susitikimu su popiežiumi buvo pažymėta kongregacijos 50 metų sukaktis. 1969 m. ją įkūrė popiežius Paulius VI, anksčiau veikusią Šventųjų apeigų kongregaciją performuodamas į dvi atskiras kongregacijas: Šventųjų skelbimo bei Kulto ir sakramentų.

Per pusšimtį veiklos metų jūsų kongregacija išnagrinėjo daugybę biografinių ir dvasinių profilių, daugybę vyrų ir moterų iškėlė kaip krikščioniškojo gyvenimo vadovus ir pavyzdžius, sakė Pranciškus. Daugybė beatifikacijų ir kanonizacijų, įvykusių per pastaruosius dešimtmečius, liudija, kad šventieji negyvena nepasiekiamose aukštumose, bet yra mums artimi, padeda mums eiti gyvenimo keliu. Palaimintųjų ir šventųjų liudijimas mums šviečia, mus traukia, taip pat skatina geriau pamąstyti apie save pačius. Šventumas, nors ne visada matomas ir jaučiamas, yra persunkęs Bažnyčios gyvenimą, jis visada lydi Dievo tautą.

Šventųjų skelbimo kongregacijai tenka labai svarbi ir atsakinga misija pašalinti visas abejones ar dviprasmybes, kad Bažnyčia galėtų su visu tikrumu iškelti visiems sektinus šventumo pavyzdžius. Patarėjai – istorikai, teologai, medikai – turi sąžiningai, nešališkai ir su visiška laisve atlikti savo darbą, dėmesingai susipažinti su jiems patikėtais atvejais ir paskelbti nešališkas ir gerai išmąstytas išvadas. Taip pat postulatoriai turi atsiminti, kad jų pareiga tarnauti tiesai, kad kanonizacija ir beatifikacija – tai ne tik formali byla, bet pirmiausiai dvasinis procesas. Visada reikia atsiminti, kad pagrindinis Šventųjų skelbimo bylų tikslas yra Dievo garbė ir Bažnyčios dvasinė gerovė.

Baigdamas kalbą popiežius  padėkojo kongregacijos nariams ir visiems, kas dalyvauja jos veikloje, už svarbią tarnystę Bažnyčiai, nes „šventumas – tai didžiausias kiekvieno pakrikštytojo poreikis, tai Bažnyčios tikslas ir svarbiausias jos misijos bruožas.“

Popiežius ir kardinolas Angelo Becciu
Popiežius ir kardinolas Angelo Becciu

Ketvirtadienio audiencijos išvakarėse, trečiadienį, popiežius Pranciškus priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Becciu ir davė sutikimą skelbti dešimt dekretų – vieną dėl stebuklo, tris del kankinystės ir šešis dėl herojiškų dorybių.

Patvirtinus devynioliktajame amžiuje Italijoje gyvenusios sesers vienuolės Švenčiausiojo Sakramento Marijos Aloyzos užtarimu įvykusį stebuklą, artimiausiu metu ji bus skelbiama palaimintąja. Trimis dekretais patvirtinama Ispanijos pilietinio karo metais nužudytų 25 kunigų ir brolių dominikonų ir vienos sesers dominikonės kankinystė. Kitais dekretais patvirtinama, kad šeši kandidatai į palaimintuosius ir šventuosius gyvenime herojiškai liudijo Evangelijos vertybes. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 12, 15:10