Paieška

Vatican News

Popiežius sekmadienio vidudienį. Laukiame ne pasakų herojaus, bet Dievo

Trečiasis advento sekmadienis vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, nes Dievo Žodis šią dieną kalba apie džiaugsmą. Tačiau kartu su džiaugsmu šio sekmadienio Mišių skaitiniai kalba ir apie žmogų kamuojančias abejones. Džiaugsmas ir abejonės – abu šie dalykai nuolatos lydi mūsų gyvenimą, kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

„Pradžiugs dykuma, tyrieji laukai, ims krykštauti žydinti dykvietė“ (Iz 35, 1),  – sako pranašas Izaijas trečiojo advento sekmadienio Mišių pirmajame skaitinyje. Tačiau kaip kontrastas šiems žodžiams skamba Jono Krikštytojo abejonė, kurią girdime Evangelijoje: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ (Mt 11, 3). Pasak popiežiaus, šių dviejų dalykų sugretinimas visais laikais meta iššūkį žmonių tikėjimui. Tačiau mes esame raginami žiūrėti pirmyn, esame kviečiami išgristi pažadą: „Drąsos! Nebijokite! Štai jūsų Dievas! [...] Pats Dievas ateis ir jus išgelbės“ (Iz 35, 4). Tuomet viskas pasikeis:  „Atsimerks akliesiems akys, atsivers kurtiesiems ausys. Raišasis pašoks tartum elnias, ir nebyliui atsiriš liežuvis“ (Iz 35, 5–6). Ir iš tiesų, kaip skelbia šios dienos Evangelija, Jėzui atėjus visa tai išsipildė: „Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena“ (Mt 11, 5). Išganymas viską atgaivina ir perkuria iš naujo.

Popiežius pasiūlė savo klausytojams įsijausti į Joną Krikštytoją kamavusią abejonę. Visas jo gyvenimas, visas gyvenimo stilius, visa veikla buvo turinčio ateiti Mesijo laukimas. O štai šią akimirką jis klausia: ar tai tu, ar laukti kito? Netgi šiam didžiajam pranašui Jonui Krikštytojui reikėjo atsiversti į Jėzų. Ir mes, kaip Jonas, esame kviečiami atpažinti Dievą nuolankiame ir gailestingame Jėzaus veide. Adventas mums byloja, kad negana tik tikėti į Dievą, bet turime apvalyti, nuskaistinti mūsų tikėjimą. Turime pasirengti sutikti ne pasakų herojų, bet Dievą, kuris reikalauja, kad visiškai už jį apsispręstume ir jį pasirinktume.

Popiežius meldė Mergelę Mariją, kad ji mums padėtų nesivaikyti nereikšmingų paviršutiniškų dalykų, bet kad gerai pasirengtume priimti į širdį Tą, kuris jau atėjo ir nori pas mus ateiti, nori pagydyti mūsų negalavimus ir apdovanoti mus savo džiaugsmu.

Po „Viešpaties Angelo“ maldos Šventasis Tėvas pasveikino į Šv. Petro aikštę atėjusias romiečių šeimas su vaikais ir palaimino jų atsineštas kūdikėlio Jėzaus figūrėles, kurios Kalėdų išvakarėse bus paguldytos namuose rengiamose prakartėlėse.

Popiežius paminėjo ir artėjantį Tarptautinį eucharistinį kongresą, kuris 2020 m. rugsėjo 13–20 dienomis vyks Vengrijos sostinėje Budapešte. Jau daugiau kaip šimtą metų rengiami eucharistiniai kongresai mums primena, kad Eucharistija yra Bažnyčios gyvenimo židinys, sakė popiežius ir paprašė malda palydėti pasirengimus šiam svarbiam Bažnyčios gyvenimo įvykiui. (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 15, 13:02