Paieška

Vatican News
 il Papa incontra rappresentanti del "Forum delle Organizzazioni Non-Governative di ispirazione cattolica il Papa incontra rappresentanti del "Forum delle Organizzazioni Non-Governative di ispirazione cattolica  

Popiežiaus audiencija katalikiškoms NVO

Šeštadienio, gruodžio 7 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus sveikino katalikiškų nevyriausybinių organizacijų vadovus arba atsakinguosius, kurie darbuojasi tarptautinėse organizacijose ir iš įvairių pasaulio kraštų į Romą atvyko dalyvauti konferencijoje apie integraciją.

„Daugelis iš jūsų domisi tokiomis vietomis ir stengiasi būti ten, kur kovojama už asmenų teises, už jų gyvenimo sąlygas, aplinką, ugdymą, vystymąsi ir kitus socialinius aspektus“, – sakė popiežius. Pasak jo, tai Bažnyčios misijos būti pasaulyje ir jame veikti dalis. Šventasis Tėvas kalbėjo apie tris sąlygas, kad katalikiškų nevyriausybinių organizacijų darbas visuomenėje arba tarptautinėse organizacijose būtų veiksmingas. 

Popiežiaus audiencija
Popiežiaus audiencija

Dabartinio pasaulio sudėtingumo ir antropologinės krizės akivaizdoje reikia geros formacijos: ne vien specifinių žinių, bet ir nuoseklaus krikščioniško gyvenimo būdo, kuris žadintų dialogą ir pozityvų mąstymą apie žmogaus orumą. Savo ruožtu toks liudijimas apima tikėjimą ir pasitikėjimą, jog Dievas veikia pasaulyje, o mes esame Jo įrankiai. Taip pat būtinas pasirengimas mokslinėse ar humanistinėse disciplinose bei Bažnyčios socialinės doktrinos pažinimas. Pastaroji siūlo bendruosius principus, kuriuos dėl visos žmonijos gėrio verta perteikti realizuojamuose projektuose.  

Kita svarbi sąlyga tikslams pasiekti yra materialiniai ištekliai. Tačiau, kai jų trūksta, nereikia nusiminti. Daug didelių darbų Bažnyčioje padaryta turint menkas priemones. Reikia savo talentus panaudoti kiek įmanoma labiau, tačiau nepamiršti, jog kiekvienas sugebėjimas iš Dievo.

Trečioji sąlyga yra dalytis iniciatyvomis ir dirbti grupėse. Tikėjimo patirtis ir žinojimas, jog esame Viešpaties malonės nešėjai, mums sako, jog tai įmanoma. Bendri projektai išryškina jų vertę ir atitinka pačios Bažnyčios buvimo būdą: tai sinodiškumas, ėjimas kartu, dalijimasis atsakomybe dėl bendro gėrio.

„Pasaulis šiandien reikalauja naujos drąsos ir naujos vaizduotės, kad būti atverti nauji dialogo ir bendradarbiavimo keliai, remiama susitikimo kultūra, kurioje žmogiškasis orumas iškeliamas į centrą, pagal Dievo sumanymą. Brangūs bičiuliai, Bažnyčiai ir popiežiui reikia jūsų darbo, jūsų įsipareigojimo ir jūsų liudijimo tarptautinėje aplinkoje. Eikite pirmyn drąsiai ir visada atnaujinta viltimi“, – sakė popiežius Pranciškus katalikiškų nevyriausybinių organizacijų vadovams ir atsakingiesiems. (RK/ Vatican News)

2019 gruodžio 07, 15:10