Paieška

Vatican News

Popiežius: ugdymas – ne tik žinių perdavimas

Šiandien universitetų sistema stovi priešais rimtus pasirinkimus, kuriuos daryti verčia mokslo pažanga, naujų technologijų vystymasis ir visuomenės poreikiai. Dideli lūkesčiai, keliami įvairiose socio-ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo srityse verčia permąstyti patį universiteto pašaukimą. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienį priėmęs Tarptautinės katalikų universitetų federacijos atstovus.

Su minėtais iššūkiais susiduria visa universitetų sistema, tačiau katalikų universitetai jautriau už kitus turėtų į juos reaguoti, sakė popiežius. Katalikų universitetai turi ieškoti naujų žmogaus ir žmonijos pažangą ugdančių sprendimų, vadovaudamiesi solidarumu, matydami tiek dalinius tyrimo objektų aspektus, tiek ir visumą. Reikia tarpdiscipliniškumo, tarptautinio bendradarbiavimo, dalijimosi resursais, kad universitetų vykdomi projektai tarnautų žmogui ir visiems žmonėms, taip pat būtų naudingi kontekstui, kuriame žmogus bręsta ir gyvena. Ugdymas neturi būti suvokiamas vien kaip technikos ir informacijos perdavimas. Jei manytume, kad galime perduoti žinias, atskirdami jas nuo etikos, reikštų, kad atsisakome ugdymo.

„Reikia įveikti Apšvietos amžiaus palikimą. Ugdymas bendrąja prasme, o ypač universitetinės studijos, neturi būti tik sąvokų kalimas į galvą. Reikia trejopos kalbos – proto, širdies ir rankų kalbos. Reikia mąstymą suderinti su tuo, kas jaučiama ir daroma; jausmus – su mąstymu ir darbais; darbus – su jausmais ir mintimis. Reikalinga harmoninga visuma“, – kalbėjo Pranciškus.

Katalikų universitetai tai supranta, taip pat turi reikalingų intelektinių ir moralinių jėgų, kad imtųsi tokio ugdymo, kuris nesiriboja tik konkretaus ugdomojo asmens poreikiais, bet tarnauja visai žmonijai. Tokia universitetų ekosistema bus kuriama, jei akademinio pasaulio nariai bus dėmesingi žmogui, visam žmogui, kontekstui, kuriame jis gyvena ir viskam, kas prisideda prie jo pažangos ugdymo. (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 04, 16:58