Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežius: turime pripažinti ekonomikos moralinį matmenį

Popiežius Pranciškus lapkričio 11 dienos audiencijoje priėmė Inkliuzinio kapitalizmo tarybos narius. Dešimtmečio pradžioje, po didžiosios 2007–2008 metų finansinės krizės, apie inkliuzinį – visus apimantį arba įtraukiantį – kapitalizmą pradėjo kalbėti ne vien ekonomistai, bet ir kai kurių didžiųjų bendrovių atstovai, kurie pripažino, jog dabartinė ekonominė sistema ir jos principai turi būti reformuoti. Su garsiosios finansininkų dinastijos atstovės Lynn Forester de Rothschild parama Londone įsteigta Inkliuzinio kapitalizmo taryba yra nevyriausybinė organizacija, tarp kurios narių yra žinomi investuotojai, bendrovių savininkai ar vadovai. Organizacija deklaruoja tikslą siekti kapitalizmo, kuris neapsiriboja nauda kapitalo savininkams, bet teikia ją ir platesniajai visuomenei.

Popiežius Pranciškus ne kartą nagrinėjo šias temas ir kvietė padaryti ekonomiką labiau žmogišką. Tai reiškia jos matu padaryti žmogaus asmenį ir jo gėrį, o ne išskirtinai pelno kriterijų. Kreipdamasis į audiencijos dalyvius, kuriuos jam pristatė kardinolas Peteris Turksonas, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, popiežius dar kartą pabrėžė labiau visus įtraukiančios, nė vieno neatskiriančios ekonomikos poreikį.

Popiežius ir audiencijos dalyviai
Popiežius ir audiencijos dalyviai

„Jūs priėmėte iššūkį (...) ieškoti būdų padaryti kapitalizmą labiau inkliuziniu instrumentu dėl visapusiškos žmogaus gerovės. Tai reiškia viršyti atskirties ekonomiką ir prarają, skiriančią didžiąją dalį žmonių nuo nedaugelio, kurie naudojasi gerove. Globalus skurdo augimas liudija, jog nelygybė nusveria harmoningą asmenų ir tautų integraciją. Skubiai būtina teisinga, patikima ir į didžiausius dabartinius žmonijos bei planetos iššūkius atsiliepti galinti ekonominė sistema. Drąsinu jus ištvermingai eiti dosnaus solidarumo keliu ir dirbti, kad ekonomika bei finansai atsigręžtų į etiką, kuri pirmenybę teikia žmonėms“, – sakė Šventasis Tėvas.

Pasak jo, prieš dešimtmetį vykusi globali finansinė krizė parodė, jog sveika ekonomika negali kliautis greitu trumpalaikiu pelnu, ilgalaikės, tvarios ir socialiai atsakingos plėtros sąskaita. Verslas yra kilnus pašaukimas, kuris generuoja gerovę ir gali pagerinti visų sąlygas, kurti bendrąjį gėrį. Tačiau vystymasis negali būti suprantamas vien kaip ekonominis augimas. Pauliaus VI žodžiais, reikia remti kiekvieno ir viso žmogaus vystymąsi.  

„Tai reiškia daugiau, nei išlyginti balansą, gerinti infrastruktūrą ar pasiūlyti plačią vartojimo produktų gamą. Tai greičiau atnaujinimas, ištyrinimas ir gerų ekonominių modelių stiprinimas, atsiremiantis į mūsų asmeninį atsivertimą ir dosnumą stokojantiems. Ekonominė sistema be etinio rūpesčio nekuria teisingesnės socialinės tvarkos, bet „panaudok ir išmesk“ vartojimo bei atliekų kultūrą. Ir priešingai, kai pripažįstame ekonominio gyvenimo moralinį matmenį, tarp kitų dalykų aptariamą Bažnyčios socialinės doktrinos, (...) galime veikti broliškai, trokšti, ieškoti ir saugoti kitų gėrį ir jų integralų vystymąsi“, – kalbėjo popiežius.  

Inkliuzinio kapitalizmo tarybos narių deklaruojamą siekį visiems išplėsti mūsų ekonominės sistemos teikiamą naudą popiežius Pranciškus pavadino „viltingu ženklu“, mūsų pasaulio problemų ir impetaryvo ryžtingai kurti geresnį pasaulį pripažinimu.

„Inkliuzinis kapitalizmas, kuris nepalieka už nugaros nė vieno, kuris neišmeta nė vieno iš mūsų brolių arba seserų, yra kilnus siekis, kuris vertas jūsų geriausių pastangų“, – sakė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News )

2019 lapkričio 11, 17:23