Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija tarptautinio kalėjimų pastoracijos vadovų kongreso dalyviams Popiežiaus audiencija tarptautinio kalėjimų pastoracijos vadovų kongreso dalyviams  (Vatican Media)

Popiežius dėkoja kalėjimų kapelionams už vilties tarnystę

Popiežius Pranciškus kalėjimų kapelionų tarnystę nuteistiesiems ir jų šeimoms pavadino „vilties tarnyste“, užtikrino, kad meldžiasi už kiekvieną žmogų, kuris tyliai ir dosniai tarnauja kaliniams, juose atpažindami Viešpatį Jėzų. Popiežius kalbėjo tarptautinio kalėjimų pastoracijos vadovų kongreso dalyviams, kuriuos priėmė audiencijoje Vatikane penktadienio priešpietį.

Popiežius sakė, kad visa Bažnyčia pašaukta rūpintis kalinamų brolių ir seserų padėtimi, pagal iš Kristaus gautą misiją nuolat vykdyti Dievo gailestingumą labiausiai pažeidžiamiems ir apsiginti negalintiems asmenims, nes juose yra pats Jėzus.

Šventasis Tėvas apgailestavo, kad visuomenė labai dažnai siekia išspręsti visuomenės gyvenimo problemas socialines normas pažeidžiančių asmenų izoliavimu ar įkalinimu ir pateisina didelių visuomeninių išteklių skyrimą nusikaltusiųjų represavimui vietoj to, kad siektų visaverčio asmens ugdymo, kuris padėtų sumažinti aplinkybes, skatinančias neteisėtų veiksmų vykdymą.

Lengviau slopinti nei ugdyti, neigti neteisingumą visuomenėje ir kurti užmaršties erdves, į kurias uždaromi nusikaltėliai, negu kurti lygias vystymosi galimybes visiem piliečiams, sakė popiežius. Jis atkreipė dėmesį, kad kalinimo įstaigos neretai nesugeba ugdyti reintegracijos į visuomenę.

Pasak Pranciškaus, tikra socialinė reintegracija prasideda tuomet, kai užtikrinamas asmens vystymasis, švietimas, orus darbas, sveikatos apsauga, taip pat kai kuriamos viešos erdvės dalyvavimui pilietiniame gyvenime.

Visuomenė mūsų laikais pašaukta įveikti suklydusiųjų smerkimą. Esame pratę atmesti vietoj to, kad padėtume ir sudarytume galimybę oriai gyventi, atsižvelgtume į pastangas, kuriomis asmuo siekia atsilyginti už Dievo meilę jo gyvenime.

Labai dažnai iš kalėjimo išėjęs asmuo turi stoti akistaton su jam svetimu pasauliu, kuris jo nepripažįsta vertu pasitikėjimo ir net atgrasina nuo galimybės pragyventi iš oraus darbo.

Kai asmeniui kliudoma visiškai atkurti savo orumą, kai neužtikrinamos vystymosi galimybės, jam vėl atsiveria grėsmės, kurios jį lydi smurto ir nesaugumo aplinkoje. Pasak popiežiaus, krikščionių bendruomenės turi atsakyti į klausimą, ar šie broliai ir seserys jau atliko bausmę už padarytą blogį, nes ant jų pečių užgriūva naujas socialinis pasmerkimas, atmetimas ir abejingumas jų atžvilgiu.

Popiežius sakėsi esąs tikras, kad Dievo gailestingumo įkvėpta kalėjimų pastoracija yra tikrai veiksminga, palinkėjo, kad Dievo meilė lydėtų ir drąsintų kalėjimų kapelionus ir visus šią vilties tarnystę nuteistiesiems vykdančius Bažnyčios narius. Liudijimu ir savo tarnyste palaikote gyvą ištikimybę Jėzui Kristui, pasakė Pranciškus. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 08, 15:56