Paieška

Vatican News
Popiežiaus žinia Popiežiaus žinia 

Popiežiaus žinia Japonijai: ginti gyvybę, ginti taiką

Prieš kiekvieną apaštališkąjį vizitą popiežius pasiunčia sveikinimą šalies, į kurią keliauja, gyventojams. Likus kelioms dienoms iki atvykimo į Japoniją, popiežius pasiuntė vaizdo įrašą su sveikinimu japonams, kuriame nurodė savo vizito akcentus ir lūkesčius.

Sveikinime Japonijai popiežius minėjo vizito šioje šalyje leitmotyvą – „Saugoti gyvybę“.

„Šis mūsų širdyje skambantis stiprus instinktas ginti kiekvienos žmogiškos būtybės vertę ir orumą įgyja ypatingą svarbą priešais grėsmes taikiam sugyvenimui, kurias šiandien pasaulis turi spręsti, ypač ginkluotus konfliktus.“ 

„Jūsų kraštas pažįsta karo nulemtą kančią. Kartu su jumis meldžiu, jog branduolinių ginklų griaunamoji galia žmonijos istorijoje niekada nebūtų panaudota. Naudoti branduolinius ginklus yra amoralu.“

„Taip pat žinote, kokia svarbi dialogo ir brolybės kultūra, ypač tarp skirtingų religinių tradicijų, kuri padeda peržengti pasidalijimą, remia pagarbą žmogiškam orumui ir visų tautų integralų vystymąsi.“

„Tikiuosi, kad mano vizitas paskatins jus eiti abipusės pagarbos ir susitikimo keliu, kuris veda į saugią ir ilgalaikę taiką, nenubloškiančią atgal“, – sakė popiežius Pranciškus žinioje Japonijai. Pasak jo, kai taika yra tikra, ji nesižvalgo atgal, todėl ji tokia vertinga ir tai reikia „ginti dantimis“.

Šventasis Tėvas taip pat kalbėjo apie gamtos, mūsų bendrų namų, ir gyvybės gamtoje grožį, kuris taip pat yra saugotinas. Jis padėkojo tiems, kurie rengia jo vizitą, prašė maldos už jį ir vylėsi, kad susitikimuose netrūks malonės ir džiaugsmo. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 18, 10:41