Paieška

Vatican News
Nuo seniausių laikų žvejyba yra svarbi žmonių išgyvenimui veikla Nuo seniausių laikų žvejyba yra svarbi žmonių išgyvenimui veikla 

Pranciškaus žinia ekumeninei jūros žmonių sielovados asociacijai

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Tarptautinei krikščionių jūrų asociacijai. Jai priklauso 29 įvairių Bažnyčių ir bendruomenių organizacijos, kurios darbuojasi jūreivių, žvejų ir jų šeimų sielovadoje. Asociacija buvo įsteigta 1969 metais, šiuo metu ji atstovauja daugiau nei 450 centrų jūros žmonėms ir apie 900 kapelionų, kurie darbuojasi daugiau nei šimte valstybių.

Šiomis dienomis Taivane vyksta Tarptautinės krikščionių jūrų asociacijos kasmetinis suvažiavimas. Jo dalyviai Taivane susirinko šį sekmadienį. Diskusijos, pasidalijimai tęsis iki spalio 25 dienos, penktadienio. Tai jubiliejinė konferencija, kuria yra paminimas Asociacijos penkiasdešimtmetis. Todėl šį kartą joje dalyvauti buvo kviečiami ir kitų sektorių, susijusių su jūros žmonėmis, atstovai: valdžios institucijų, laivų savininkų ir profsąjungų delegatai. Suvažiavimas bus uždarytas ekumeninėmis apeigomis Taivano katalikų katedroje. Galima pridurti, jog Taivano presbiterionų Bažnyčia yra pagrindinė organizatorė, o vienas iš pagrindinių pranešėjų yra filipinietis kardinolas Antonio Luis Tagle, Manilos arkivyskupas. 

Popiežiaus sveikinimas jubiliejiniam Tarptautinės krikščionių jūrų asociacijos susitikimui atėjo video žinia.

„Ši sukaktis man suteikia progą drąsinti tęsti su atnaujintu ekumeniniu nusiteikimu tarnystę jūreiviams ir jūrų žmonėms“, – sakė Pranciškus konferencijos dalyviams. Jis priminė savo pirmtako šv. Jono Pauliaus II apaštalinį laišką Stella maris – „Jūrų žvaigždė“, kuriame išdėstyti pastoraciniai svarstymai ir principai dėl jūros žmonių, jų šeimų ir jūros keleivių. 1997 metais paskelbto laiško nuostatos dėl to, kaip visiems padėti šventumo kelyje, galioja iki šiol.

„Jus, priklausančius skirtingoms krikščioniškoms tradicijoms, vėl kviečiu: padėkite jūreiviams ir jūrų personalui pažinti Jėzų Kristų, gyventi pagal Jo mokymą, vieni kitus gerbti ir priimti. Drąsinu jus įveikti sunkumus, kuriuos galite sutikti savo kelyje, ir ryžtingai remti ekumeninį nusiteikimą. Lydžiu jus savo malda ir palaiminimu jums, jūsų ateinančių dienų sprendimams ir visiems, kurie yra patikėti jūsų sielovadinei tarnystei“, – sakė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2019 spalio 21, 14:32