Paieška

Vatican News
GERMANY CRIME HALLE SHOOTING

Popiežius meldžiasi už pasikėsinimo Vokietijoje aukas

Melskimės už mūsų brolius žydus, kurie švenčia Yom Kippur atgailos dieną; melskimės ir už Halės mieste, Vokietijoje, pasikėsinimo į sinagogą metu žuvusius žmones, sakė popiežius Pranciškus, trečiadienį kalbėdamas Vyskupų sinodo posėdžių salėje.

27 metų amžiaus vokietis neonacistas trečiadienio pavakare ginkluotas pabandė patekti į Halės miesto sinagogą, kai joje apie 80 žydų tikybos žmonių buvo susirinkę maldai, prasidėjusios Yom Kippur šventės – atgailos dienos – proga. Nepatekęs į sinagogą, teroristas ginklą nukreipė į kitus žmones, nužudė du asmenis – vyrą ir moterį – kurie nebuvo žydai.

Vokietijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marxas pareiškė, kad jį sukrėtė teroristo išpuolis, kuriame du žmonės neteko gyvybės, ir buvo norima žudyti maldai į sinagogą susirinkusius tikinčiuosius. „Reiškiame solidarumą visiems mūsų piliečiams žydams. Mūsų visuomenėje nėra vietos antisemitizmui ir aklam smurtui“, – sakė kardinolas. (JM / VaticanNews)

2019 spalio 10, 14:51