Paieška

Vatican News

Popiežius: gydymą ir slaugymą suderinti su gailestingumu

Popiežius paprašė ligoninėse tarnaujančiųjų derinti profesinius uždavinius su gailestingumu. Šventasis Tėvas kalbėjo pal. Karolio Gnocchi fundacijos nariams, kuriuos ketvirtadienį priėmė Pauliaus VI audiencijų salėje kartu su jų gydomais ir slaugomais pacientais ir pastarųjų artimaisiais, iš viso kelis tūkstančius žmonių. Pranciškus asmeniškai pasveikino daugelį audiencijoje dalyvavusių neįgalių asmenų, vaikų ir senolių.

Popiežiaus žodžiais, meilės darbų apaštalas iš Milano pal. Karolis vykdė savo kunigišką tarnystę herojiškai tarnaudamas Kristui tarnaudamas vaikams, jaunimui, vargstantiems ir kenčiantiems. Tarnaudamas italų karo kapelionu patyrė Antrojo pasaulinio karo baisumus, ypač pralaimėjimus Rusijoje, kur pasižymėjo nepailstančia atjauta sužeistiesiems ir mirštantiesiems. Šitaip kun. Karolis subrandino ypatingą jautrumą karo sužalotiems vaikams, visų pirma našlaičiams.

Pranciškus pasidžiaugė pal. Karolio Gnocchi fundacijos narių pastangomis pratęsti ir plėsti steigėjo palikimą su tokiu pat kaip jo apaštaliniu užsidegimu ir ištikimybe Evangelijai, dėkojo fundacijos centrų vadovams ir vadybininkams, medikams, darbuotojams, savanoriams ir rėmėjams, pasidžiaugė jų liudijama atjauta silpniausiųjų kentėjimams Gerojo Samariečio pavyzdžiu.

Evangelijos skelbimas yra patikimesnis konkrečios meilės, kuria Jėzaus mokiniai liudija tikėjimą į Jį, dėka, sakė Pranciškus.

Pasak popiežiaus, ligonių gydymo ir slaugymo profesija atsiskleidžia gebėjime profesinius uždavinius suderinti su gailestingumu. Tai reiškia drąsiai kovoti su kančios priežastimis ir su meile gydyti kenčiančiųjų ir sunkumus patiriančių žmonių diskomfortą.

Pranciškus pripažino, kad gyvename kitokiais laikais negu steigėjas, tačiau patikino, jog reikia tęsti veiklą su tokia pat pal. Karolio dvasia, nusiteikimu ir stiliumi, kurį palaimintasis veikale „Širdies ugdymas“ apibūdino šiais žodžiais: „Krikščionys tebūna aktyvūs, optimistiški, ramūs, konkretūs ir giliai žmogiški; težvelgia į pasaulį ne kaip į priešą, kurį reikia nugalėti ar iš jo trauktis, o kaip į sūnų palaidūną, kurį reikia su meile įtikinti ir išvaduoti“. (SAK / VaticanNews)

2019 spalio 31, 13:08