Paieška

Popiežius atidarė parodą kardinolo Taurano atminimui

Popiežius Pranciškus pasakė kalbą kardinolo Jeano-Louis Taurano atminimui skirtos parodos „Kaligrafija dialogui: skatinti taikos kultūrą per kultūrą ir meną“ inauguracijoje.

Mokyti taikos reiškia suteikti atgaivą ir atsakymą tiems, kuriuos konfliktai ir karai pasmerkia mirčiai ar priverčia palikti viską ir pasitraukti iš gimtos šalies. Turime prisiimti atsakomybę dėl mūsų brolių ir sesių nerimo ir lūkesčių, negalime likti abejingi ir apsiriboti tik kvietimu taikai. Taip kreipėsi popiežius į Bažnyčių, bendruomenių, kitų tikėjimų atstovus bei diplomatinio korpuso narius, baigiant Studijų dieną skirtą taikos ugdymui, surengtą Popiežiškajame Laterano universitete.

Kurti ir saugoti taiką turime kasdien, melsdamiesi Dievui, kad ją mums dovanotų. Įsipareigojimas jaunoms kartoms reiškia ugdymą, gebėjimą atsiliepti į iššūkius, nepaneigiant nekintamos tiesos vertės. Nepakanka kritiškai žvelgti į praeitį, reikia kūrybiškai rengti pasiūlymus ateičiai, padedant žmogui tapti taikos kūrėju, ne tik žiūrovu.

Taika, žmogaus orumas, įtraukianti kultūra parodo, kaip svarbu ugdant ne tik perteikti techninį turinį, bet ir žmogišką ir dvasinę išmintį, patirtį. Religinio ugdymo kontekste itin aktualus liudijimas, neapsiribojant pamokymais ar nuorodomis, o perteikiant vertybinę patirtį. Ten, kur nėra taikos, nepakanka šauktis išlaisvinimo nuo karo, skelbti teises ar pasinaudoti valdžia įvairiomis formomis, reikia pradėti kalbėtis, megzti dialogą, suprasti poreikius, atkurti bendravimo įgūdžius. Dialogui kviečiami ne tik tikintieji, bet visi geros valios žmonės, dialogas ne tik sprendžia konfliktus, bet padeda išryškinti vertybes, kurias Dievas įrašė kiekvieno žmogaus širdyje. Popiežius paragino ugdytojus ir toliau drąsiai tęsti veiklą, nes tikėjimo žmonės, mokantys tikro dialogo, kuriam pasitelkia visas progas, yra ypatingai reikalingi.

Atidaromoje parodoje pristatomi darbai, kurie kviečia dialogui, sakė popiežius. Al-Khuzaiem paveikslai tarsi įrankiai atverti taikos kelius, kuriuose žmogus tampa kiekvieno veiksmo ir ugdomojo projekto centru.  Tai tampa ypač svarbu, nes primena dialogo ir taikos kūrėjo kardinolo Jeano-Louis Taurano veiklą. Kardinolo gyvenimas buvo persmelktas dialogo. Visų pirma – dialogo su Dievu, kurį puoselėjo kaip krikščionis, kunigas, vyskupas, iš kurio jis sėmėsi įkvėpimo, o ligos metu – ir rado paguodą. Kitas – dialogas tarp tautų, vyriausybių ir tarptautinių institucijų, kai kardinolas stengėsi padėti sudaryti sutartis, tarpininkauti ar siūlyti sprendimus taikai grasinančių konfliktų akivaizdoje. Trečiasis dialogas, pažymėjęs kardinolo Taurano gyvenimą – dialogas tarp religijų. Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kūrė naujus sąlyčio taškus, ieškojo naujų galimybių, kad skirtingos religinės tradicijos galėtų  ne tik nešti taikos žinią, bet pačią taiką kaip žinią.

Popiežius Pranciškus priminė keletą epizodų iš kardinolo gyvenimo, paskatinusių tarpreliginio dialogo plėtrą, papasakodamas, kaip kardinolas padėjo jam geriau suprasti daugybę sudėtingų situacijų. Galiausiai Šventasis Tėvas padėkojo visiems, padėjusiems įgyvendinti šią iniciatyvą. (DŽ / Vatican News)

2019 spalio 31, 17:38