Paieška

Vatican News
Bendros deklaracijos dėl natūralios mirties signatarai Vatikane Bendros deklaracijos dėl natūralios mirties signatarai Vatikane 

Abraominių religijų atstovai aplankė popiežių, įteikė pareiškimą dėl natūralios mirties

Abraominių religijų – žydų, krikščionių ir musulmonų konfesijų atstovai – pirmadienį Vatikane pasirašė bendrą deklaraciją dėl natūralios mirties ir paliatyvinės slaugos ugdymo. Deklaracijos signatarai vieningai pareiškė visišką nepritarimą eutanazijai ir gydytojų asistavimui savižudybėse. Šie veiksmai jau patys savaime yra morališkai ir religiškai blogi, ir todėl be išimčių turėtų būti uždrausti. Bet koks spaudimas mirštantiems pacientams, kad užbaigtų gyvenimą aktyviais ar sąmoningais veiksmais yra kategoriškai nepriimtinas, pažymi signatarai pirmajame iš dvylikos deklaracijos punktų.

Pareiškimo signatarus pirmadienį audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Jie audiencijos metu įteikė popiežiui Pranciškui pirmąjį pasirašytos deklaracijos nuorašą.

Bendros deklaracijos pasirašymo proga paskelbtame komunikate pažymima, jog deklaracijos paskelbimo mintį rabinas Steinberg pasiūlė popiežiui Pranciškui, kuris savo ruoštu paprašė Popiežiškąją gyvybės akademiją imtis iniciatyvos parengti deklaraciją. Deklaracijos pasirašymo aktas įvyko Vatikano rūmuose Casina Pio IV. Po Šventojo Tėvo audiencijos deklaracijos signatarai pristatė dokumentą užsienio spaudai Italijoje.

Monoteistinių abraomiškų religijų atstovai patikino, jog mirštančiam žmogui turi būti suteikta visavertė paliatyvinė slauga – fizinė, emocinė, socialinė, religinė ir dvasinė. Jie priminė, kad ligi šiol neplačiai paplitusi paliatyvinė slauga priklauso medicinos sferai.

Dokumento autoriai rašo, jog palyginant naujos medicinos sferos – paliatyvinės slaugos – pažanga yra reikšminga, gali suteikti visavertę ir veiksmingą paramą mirštantiems pacientams ir jų artimiesiems. Todėl jie remia paliatyvinės slaugos suteikimą ligoniams ir jo ar jos šeimos nariams gyvenimo pabaigoje.

Pareiškime atkreiptas dėmesys, kad šia medicina siekiama užtikrinti geriausią įmanomą gyvenimo kokybę asmenims, sergantiems sunkiomis ar progresuojančiomis ligomis, net tada, kai nėra būdų išgydyti nuo negalės, nes šitaip išreiškiamas kilnus žmogiškas pasiaukojimas rūpintis vieni kitais, ypač tais, kurie kenčia. Paliatyvinės slaugos tarnybos yra būtinos siekiant užtikrinti seniausią žmonijai žinomą medicinos misiją: rūpintis žmogumi net tada, kai negalima jo išgydyti. (SAK / VaticanNews)

2019 spalio 28, 14:51