Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežius Pranciškus vienuolėms: „Esate pirmoje eilėje“

Ketvirtadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė moterų vienuolių tinklo „Talitha Kum“ suvažiavimo Romoje dalyves. Šio tinklo narės, priklausančios įvairioms vienuolinėms kongregacijoms, kovoja su prekyba žmonėmis, vykdo prevencinę veiklą ir padeda aukoms. Per gerą dešimtmetį tinklas išaugo iki 52 vietinių organizacijų, kurios dirba 90 šalių. Tinklui priklauso per du tūkstančius darbuotojų. Tinklas padėjo daugiau nei penkiolikai tūkstančių prekybos žmonėmis aukų, o savo prevencijos akcijomis pasiekė šimtus tūkstančių.

Popiežius Pranciškus pasveikino seseris vienuoles ir pasidžiaugė jų svarbiu darbu, vykdomu sudėtingoje ir dramatiškoje aplinkoje, derinančiu misiją ir tarpusavio bendradarbiavimą. Toks darbas iš tiesų yra buvimas „pirmoje eilėje“.

„Noriu pakartoti savo padrąsinimą visoms moterų vienuolinėms kongregacijoms, kurios pasiūlė ar parėmė savo seserų įsipareigojimą kovoje su prekyba žmonėmis ir pagalbą aukoms. Kviesdamas jus tęsti šį įsipareigojimą tuo pat metu kreipiuosi ir į kitas religines kongregacijas, vyrų ir moterų, kad prisidėtų prie šio misijinio darbo, asmeniškai ir ištekliais, pasiekdami kiekvieną vietą“, – sakė popiežius. Gali būti, pasak jo, kad kai kas pasakys, jog turi daug savų problemų ir negali prisiimti kitų uždavinių.

„Pasakykite jiems, kad popiežius sakė, jog vidaus problemos išsisprendžia išėjus į gatvę, įkvėpus šviežio oro“, – pridūrė Pranciškus. Jis palinkėjo, kad daugiau fundacijų ir geradarių užtikrintų dosnią ir nesavanaudišką paramą „Talitha Kum“ tinklo veiklai.

„Regint prekybos žmonėmis iššūkio apimtį, būtina, kad tarpusavyje darniai bendradarbiautų įvairios bažnytinės aplinkos. Jei sielovadinė atsakomybė yra patikėta vietinėms Bažnyčioms ir vyskupams, tai linkėtina, kad pastarieji į pastoraciją ir planavimą įtrauktų vienuolines vyrų ir moterų kongregacijas savo teritorijose, tokiu būdu Bažnyčios darbą padarydami veiksmingesniu ir operatyvesniu“, – pridūrė Šventasis Tėvas. Panašiai vienuolinės kongregacijos turi stengtis tapti bažnytinio audinio dalimi. Toks yra Šventosios Dvasios rodomas kelias. Ji yra „netvarkos“ autorė, dovanojanti Bažnyčiai daug charizmų, kurios gali išmušti iš vėžių tai, kas yra nusistovėję. Kita vertus, Šventoji Dvasia yra vienybės autorė, kuri kūrybingai harmonizuoja Bažnyčios gyvenimą.

„Brangios seserys, laiminu jus ir patikiu Mergelei Marijai jūsų gerus sumanymus dėl ateities, užtikrinu jus dėl savo maldos. Ir jus prašau nepamiršti melstis už mane“, – prašė popiežius. (RK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija
2019 rugsėjo 26, 15:41