Paieška

Popiežius pal. J. Lavalio šventovėje Popiežius pal. J. Lavalio šventovėje 

Popiežius aplankė pal. J. Lavalio šventovę

Rugsėjo 9 d. popiežius Pranciškus pietavo kartu su Indijos vandenyno vyskupų konferencijos atstovais. Ši vyskupų konferencija neoficialiai susibūrė Jeano Margeot, tuometinio Port Luiso vyskupo, iniciatyva, o 1976 m. buvo oficialiai pripažinta Šventojo Sosto. Minėtai vyskupų konferencijai priklauso Port Luiso vyskupijos, Rodrigeso apaštališkojo vikariato, Saint-Denis-de-la-Reunion vyskupijos, Seišelių salų Port-Viktorijos vyskupijos ir Komorų salų apaštališkojo vikariato vyskupai.

Po pietų popiežius vyko aplankyti pal. Tėvo Lavalio šventovės – šią dieną, rugsėjo 9-ąją, švenčiamas palaimintojo minėjimas. Pal. Jacques Laval gimė 1803 metų rugsėjo 18 dieną Šiaurinėje Prancūzijos dalyje, Croth miestelyje; mokėsi Paryžiaus Šv. Stanislovo kolegijoje, 1830-aisiais įgijo medicinos mokslų laipsnį ir keletą metų darbavosi medicinos srityje, o taip pat ėjo kapitono pareigas nacionalinėje Prancūzijos gvardijoje. Tačiau 1834-aisiais įvykęs nelaimingas atsitikimas paskatino atsigręžti į tikėjimą ir stoti į Paryžiaus Šv. Sulpicijaus kunigų seminariją. 1839-aisiais jis buvo įšventintas kunigu, dvejus metus tarnavo parapijoje. Vėliau prisijungė prie Šventosios Dvasios kongregacijos ir tarnavo Mauricijaus saloje, kurioje didžioji dauguma gyventojų buvo vergai. Dvidešimt trejus metus, iki pat gyvenimo pabaigos, jis atidavė visą savo širdį, jėgas ir laiką salos gyventojams: evangelizavo, gydė ligonius bei stengėsi pagerinti socialines sąlygas.

Palaimintasis neretai yra vadinamas Mauricijaus apaštalu, kadangi jo tarnystės metu atsivertė per 67 tūkstančius žmonių.

1979 m. popiežius Jonas Paulius II Jacques’o Lavalio beatifikacijos iškilmių metu jį vadino Mauricijaus salos krikščionių bendruomenės pasididžiavimu, idealu ir gynėju bei linkėjo, kad Lavalio pavyzdys padrąsintų visus, kurie stengiasi kurti brolišką pasaulį.  Pal.  Lavalio šventovė įkurta 2014-aisiais – metais, kai Mauricijaus Bažnyčia šventė 150-ąsias Jacques’o Lavalio mirties metines. Apsilankęs popiežius Pranciškus prie jo kapo paliko gėlių ir skyrė laiko maldai.

Prieš išvykdamas popiežius taip pat susitiko su 12 ligonių ir 20 priklausomybių turinčių „Namų A“ centro narių, kuriam vadovauja nuolatinis diakonas bei jo žmona. (AČ / VaticanNews)

2019 rugsėjo 09, 15:23