Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (ANSA)

Popiežiaus susitikimai su sporto šakų atstovais

Šiomis dienomis popiežius Pranciškus du kartus susitiko su sportininkais ir sporto šakų organizatoriais. Rugsėjo 27 dieną Šventasis Tėvas audiencijoje priėmė Tarptautinės ledo rutulio federacijos kongreso dalyvius. Popiežių pasveikino šios federacijos pirmininkas René Fasel.

Tardamas atsakomąjį žodį Pranciškus pabrėžė, kad „sportas yra labai ypatingas taikos ir vienybės rėmimo kanalas. Sporto šakos yra vietos, kuriose susitinka žmonės iš skirtingų aplinkų. Ledo rutulys gerai iliustruoja, kaip sportas gali perduoti bendruomenės jausmą. Tai komandinis žaidimas, kuriame kiekvienas komandos narys yra reikalingas. (...) Svarbu atsiminti, kad sportas įtakoja mūsų brandą ir visapusišką vystymąsi. Dėl šios priežasties Bažnyčia vertina sportą. Tai žmogiškos veiklos arena, kurioje puoselėjamos ištvermės, nuolankumo, drąsos ir kantrybės dorybės, kurioje liudijamas grožis, tiesa ir džiaugsmas“.

Rugsėjo 28 dieną popiežius Pranciškus priėmė Italijos gimnastikos federacijos delegaciją. Federacija minėjo savo 150 metų įsteigimo sukaktį. Ir šios audiencijos dalyviams popiežius linkėjo, kad sportas jiems būtų „socialinės draugystės“ išraiška.

Pasak popiežiaus, „Tai reiškia, kad sportinė veikla suprantama ir praktikuojama ne vien kaip geros fizinės būklės veiksnys, bet taip pat kaip drąsaus, pozityvaus, optimistiško gyvenimo idealas. Šia prasme sportas tampa patirtimi, kuri ypatingai formuoja ir padeda jaunoms kartoms puoselėti gyvenimo vertybes: meilę ištikimybei ir teisingumui, skonį grožiui ir gėriui, laisvės ir solidarumo ieškojimą“.

Pranciškus palinkėjo atsispirti trims pagundoms: pelnui bet kokia kaina, beatodairiškam varžymuisi ir kartais aplankančiam agresyviam nusiteikimui. Pasak jo, sportininkai ir sporto šakos vadovai krikščionys gali perteikti Evangelijos sužmoginančią galią ir tokiu būdu prisidėti prie broliškesnės visuomenės kūrimo. (RK / VaticanNews)

2019 rugsėjo 28, 15:18