Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: nepilnamečių apsaugai skirti visas įmanomas priemones

Nepilnamečių apsaugos centro inauguraciją Čilėje pradėjo popiežiaus Pranciškaus sveikinimo video žinia. Šventasis Tėvas padėkojo naujos institucijos kūrėjams: Čilės katalikų universitetui ir Pasitikėjimo fundacijai Fundación para la Confianza.

Šiandien įsikūrė institucija, užsibrėžusi tikslą rūpintis ne tik įvairiomis išnaudojimo ir prevencijos problemomis, bet ir ieškoti būdų, kaip išgelbėti kuo daugiau nepilnamečių nuo viso to, kas yra manipuliavimas ir kas tam tikru būdu žudo jų širdį. Tai pareiškė Šventasis Tėvas Pranciškus video žinioje dėkodamas dviem institucijoms – Čilės katalikų universitetui ir Pasitikėjimo fundacijai – už sumanymą bendromis pastangomis įsteigti globos Centrą „Cuida“.

Visomis jums prieinamomis priemonėmis rūpinkitės nepilnamečių apsauga, pasakė Pranciškus.

Centro „Cuida“ atidaryme kalbėjęs Čilės katalikų universiteto rektorius Ignacio Sanchez apibrėžė vieną iš centro prioritetų: prisidėti prie pastangų kurti vaikus ir paauglius labiau gerbiančią, jų apsauga labiau besirūpinančią visuomenę.

Inauguracijoje kalbas pasakė Pasitikėjimo fundacijos atstovai, tarp kurių yra keli nuo Čilėje buvusio įtakingo dvasininko ir dabar ekskunigo Fernando Kadima seksualinio prievartavimo praeityje nukentėję vyrai. Pasitikėjimo fundacijos vadovai labai kritiškai kalbėjo apie Bažnyčios ir ypač Čilės vyskupų pastangas kovoti su seksualiniu išnaudojimu, smerkė vyskupų nerangumą išklausant aukas ir imantis priemonių. Popiežius Pranciškaus priėmė kelis Fundacijos narius Vatikane 2018 metų gegužės mėnesį. 

2010 metais įsteigtos Pasitikėjimo fundacijos pagrindinis tikslas: kovoti su nepilnamečių išnaudojimu, palydėti nuo seksualinių nusikaltimų nukentėjusius asmenis.

Centras „Cuida“ yra akademinio tyrimo erdvė, kurioje ieškoma būdų, kaip padėti visuomenei geriau užtikrinti išnaudojimo prevenciją. Centras kaupia mokslinių tyrimų rezultatus, siūlo sprendimo ir prevencijos būdus. Jį sudaro akademinio pasaulio ir įvairių sričių ekspertai, kuriantys tarpdisciplininę mokslinio tyrimo erdvę, didžiausią dėmesį skiriantys seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius tyrimams.

Popiežius Pranciškus nesiliauja kartojęs, kad nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga Bažnyčios aplinkoje ir nusikaltimų prieš juos prevencija yra labai rimtas reikalas. Video žinioje liepos mėnesį Meksikos Popiežiškojo universiteto nepilnamečių apsaugos ir nusikaltimų prevencijos kursų dalyviams popiežius patikino, jog „niekas neturi teisės šios problemos ignoruoti, nes puikiai žinome, kiek padarė žalos ir kokią gėdą Bažnyčiai užtraukė šie nusikaltimai ir jų rimtumo nepaisymas“.

„Leiskite mažutėliam ateiti pas mane“, – sakė Jėzus. Vargas žmogui, nesvarbu, kas jis – pasaulietis, kunigas, vienuolis ar vyskupas – kuris pastoja kelią pas Jėzų einančiam vaikui. Jei jis savo neteisinga laikysena neleidžia vaikams pasiekti Jėzaus, tokį asmenį reikia sudrausminti. Jei jis nusikalsta – būtina jį nubausti ir neleisti, kad nusikaltimas pasikartotų. Tačiau svarbiausia iš anksto užkirsti kelią nusikaltimams. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas prevencijai. Prevencija turi tapti apaštalavimo rūšimi, prieš mėnesį Meksikos vyskupams pasakė Pranciškus.

Kaip žinia, visi Čilės vyskupai įteikė popiežiui Pranciškui atsistatydinimo raštus po neeilinio jų susitikimo Vatikane 2018 metų gegužę. Pagrindinė neeilinio susitikimo tema buvo Bažnyčioje Čilėje kilęs dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo ir jo dangstymo skandalas.

Atsistatydinimu Čilės ganytojai paliudijo norą bendradarbiavimo su popiežiumi dvasioje spręsti visus su lytinio nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimu susijusius klausimus. Popiežius patenkino kelių iš keliasdešimties vyskupų atsistatydinimo prašymus.

Lankydamasis Čilėje 2018 metais popiežius daug dėmesio skyrė nuo dvasininkų nukentėjusiems asmenims, apaštališkojoje nunciatūroje sostinėje Santjage įvyko jo susitikimas su grupe nukentėjusiųjų. Po šio susitikimo pranešta, kad Pranciškus su nukentėjusiais meldėsi ir verkė. Paskui popiežius dar kelis kartus privačiai savo namuose Vatikane priėmė nuo dvasininkų paauglystėje nukentėjusius asmenis. Šventojo Sosto spaudos salė tuomet pranešė, jog per šiuos susitikimus nukentėjusieji buvo raginami visada atvirai ir drąsiai kalbėti apie patirtas skriaudas.

„Nukentėjusiųjų ir jų artimųjų kančios yra mūsų kančios“, – parašė Pranciškus rugpjūčio mėnesį laiške Dievo tautai, su gėda ir atgaila pripažino Bažnyčios atsakomybę ir prašė, kad „visa bažnytinė bendruomenė įsipareigotų išrauti seksualinį išnaudojimą su visomis šaknimis“.

Popiežius Čilėje per susitikimą su jėzuitų bendruomene kalbėjo, kad svarbu susitikti su nukentėjusiais, išklausyti jų liudijimus. Be to, popiežius pasakė, kad jis toliau susitikinėja su asmenimis, nukentėjusiais nuo dvasininkų, ir su jų grupėmis, nors apie šiuos susitikimus ne visada viešai skelbiama.

Popiežiaus kvietimu šių metų vasario 21–24 dienomis Vatikane surengtas viso pasaulio katalikų episkopatų vadovų susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje.

„Net jei tokių išnaudojimo atvejų būtų nedaug – net jei būtų tik vienas toks atvejis – Bažnyčia prašo netylėti ir viską kelti į šviesą, nes didžiausias papiktinimas yra tiesos slėpimas“, – pasakė popiežius Pranciškus Kalėdų proga kreipdamasis į Romos kurijos vadovus. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 15, 15:47