Paieška

Vatican News

Popiežius: atsinaujinusi Europa – istorinis skautų uždavinys

Europos skautai, dalyvavę „Euromoot“ žygyje, šeštadienį Vatikane aplankė popiežių Pranciškų. Šventasis Tėvas audiencijoje priėmė per penkis tūkstančius vyresnių skautų, jaunuolių nuo 16 iki 21 metų. Skautai žygį pradėjo liepos 27 dieną centrinėje Italijoje, stovyklavo keturiuose regionuose, po to surengė keliones sekdami Europos šventųjų pėdsakais: Pauliaus iš Tarso, Benedikto Nursiečio, Kirilo ir Metodijaus, Pranciškaus Asyžiečio ir Kotrynos Sienietės.

Popiežius pasidžiaugė skautais, įveikusiais tolimas distancijas iki Romos ir nuovargį, sakėsi esąs tikras, kad žygio dalyviai dabar jaučiasi laisvesni.

Viena žinau: jūs dabar jaučiatės laisvesni nei anksčiau. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad laisvė pasiekiama keliaujant, jos nenusupirksi parduotuvėje. Laisvė neatsiranda užsidarius kambaryje su išmaniuoju telefonu rankoje nei šėlstant tuščiai, vengiant tikrovės. Laisvė atsiranda pakeliui, žingsnis po žingsnio, einant kartu su kitais.

Popiežius kalboje prisiminė skautus jų žygyje lydėjusius šventuosius. Ką šie šventieji turi bendra? Jiems bendra tai, kad jie nieko nelaukė iš gyvenimo ar iš kitų, o pasitikėjo Dievu; jie rizikavo norėdami įgyvendinti svajones, kurios yra tokios didingos, kad po šimtmečių yra naudingos ir mums.

„Duokite, ir jums bus duota“ (Lk 6, 38). Tai ne mano žodžiai, o Evangelijos, kuri lydėjo jus „Euromoot“ žygyje, sakė Pranciškus, palinkėdamas visuomet kliautis Evangelija.

Visuomet prie savęs turėkite Evangeliją, kad ji būtų jūsų navigatorius, nes Evangelija yra tikrasis gyvenimo kelrodis.

Visų pirma duokite. Šiandien galvojama pirmiausiai apie turėjimą. Daugelis gyvenime siekia tik turėti tai, kas patinka. Tačiau niekuomet nebūna patenkinti, nes kai turi viena, nori dar daugiau, tačiau neįstengia rasti to, kas gera širdžiai. Širdis ugdoma dovanojant. Todėl Jėzus nurodė ne į turėjimą, o į dovanojimą. Tai reiškia rizikuoti gyvenimu ir jį dovanoti, palikti savo patogumą ir leistis į kelionę. Dievas lydi šioje kelionėje ir palaiko, kad duotumėte geriausia. Pasitikėkite Jėzumi. Pasakęs „Duokite“ Jis pridūrė: „ir jums bus duota“. Dievas yra Tėvas ir jis duos daugiau negu galite įsivaizduoti. Dievas nepalieka tuščiomis rankomis. Kai atrodo, kad kažką iš tavęs atėmė, tai tik tam, kad duotų geriausia, paskatintų žengti pirmyn.

Popiežius paragino skautus atsiverti artimui ir siekti daryti gera kitam, gyventi pagal skautišką brolystės principą: jei jūs tiesite tiltus į kitus, pamatysite, kaip kiti šiais tiltais ateina pas jus. Tačiau kai kas nors dairosi į orą, pasiklysta sukurtose fantazijose, gyvena muilo burbule. Tokiu būdu gyvenimas išsikvepia užuot pasistūmėjęs į priekį.

Šventasis Tėvas prašė skautų, kad dovanodami save rūpintųsi kūrinijos ir žemyno gerove, jis skautų steigėjo Baden Powell žodžiais ragino būti aktyviais piliečiais.

Popiežius kalbėjo apie skautus vienijančią meilę Europai, patikino, kad Europai reikia ne tik akylių stebėtojų, bet ir veiksmingų kūrėjų. Reikia veikėjų, kurie darbuodamiesi dėl susitaikiusių ir integralių visuomenių kurtų atsinaujinusią Europą: ne užimančią erdves, o kuriančią susitikimus. Europai reikia susitikimų! Tai istorinis visų Europos skautų uždavinys. Savo gyvenimu ir svajonėmis jūs jau kuriate europietišką dvasią. Linkiu, kad būtumėte dovanojimo kelio pradininkai. Duokite ir jums bus duota. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 03, 12:50