Paieška

Vatican News

Popiežius: mokiniai pašaukti gyventi pagal Kristaus pavyzdį

Sekmadienį popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldai, pasakytoje kalboje pakomentavo Jėzaus iškeltas sąlygas mokiniams, norintiems sekti juo ir gyventi taip, kaip jis. Po maldos Šventasis Tėvas pasidžiaugė žiniomis iš Korėjos pusiasalio, išreiškė viltį, kad šis gražus susitikimo kultūros pavyzdys taps dar vienu žingsniu taikos kelyje. Sveikindamas maldos Šv. Petro aikštėje dalyvius Pranciškus palinkėjo, kad visi darbininkai vasarą galėtų pasidžiaugti užsitarnautu poilsiu.

Sekmadienio liturgijos Evangelijoje šv. Lukas pasakoja apie paskutinę Jėzaus kelionę į Jeruzalę. Tai tolima kelionė, ne tik geografine prasme, bet ir dvasiniu bei teologiniu atžvilgiu, nes priartėjo Mesijo misijos įgyvendinimo metas. Jėzaus apsisprendimas radikalus ir absoliutus, ir visi, kurie juo seka, pašaukti apsispręsti.

Evangelistas mums šiandien pristato tris asmenybes, tris pašaukimo atvejus, kurie leidžia suprasti, ko laukiama iš tų, kurie nori sekti Jėzų iki galo, visiškai jam atsiduodami.

Einant keliu, vienas žmogus pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“ Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“. Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane!“ Tas prašė: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“. Jis atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę!“ Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“. Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“. (Lk 9)

„Trijų Jėzaus iškeltų sąlygų – pakeleivystės, pasirengimo ir pasiryžimo – vertė glūdi ne virtinėje atsakymų „ne“ į gerus ir svarbius gyvenimo dalykus. Čia svarbiausia pagrindinis tikslas: „Tapti Kristaus mokiniu!“ Juo tapti laisvu ir sąmoningu apsisprendimu, kilusiu iš meilės ir noro atsiliepti į nepamatuojamą Dievo malonę, bet tai nėra būdas iškelti save. Pastarasis dalykas liūdina. Vargas tiems, kurie mano galį šitaip sekti Jėzų, kad save išaukštintų siekiant karjeros, pripažinimo ar prestižinio posto. Jėzus nori, kad mylėtume Jį ir Evangeliją, kad mūsų nuoširdi meilė būtų išreiškiama konkrečiais artimo darbais broliams, kuriems labiausiai reikia svetingumo ir globos. Kad gyventume elgdamiesi taip, kaip jis“.

Sveikinimo kalboje po vidudienio maldos popiežius kreipėsi ne tik į Šv. Petro aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, bet ir į Korėjos pusiasialio ir JAV lyderius, kurie kartu peržengdami formaliai karo stovyje esančių dviejų Korėjų sieną simboliškai paliudijo norą kurti taiką. Šventasis Tėvas sakė:

Popiežius: gražus susitikimo kultūros pavyzdys

„Korėjoje pastarosiomis valandomis stebėjome gražų susitaikymo kultūros pavyzdį. Sveikinu jo dalyvius, meldžiu, kad šis reikšmingas gestas taps dar vienu reikšmingu taikos žingsniu, ne tik tame pusiasalyje, bet visam pasauliui.“

Paskutiniąją birželio mėnesio dieną popiežius mintimis aplankė visus darbininkus ir jų šeimas, palinkėjo, kad visi darbininkai vasarą galėtų pasidžiaugti užsitarnautu poilsiu, kad jis suteiktų atgaivą jiems ir jų šeimoms. Šventasis Tėvas taip pat užtikrino, kad meldžiasi už visus kenčiančius nuo neįprastų vasaros karščių, ypač ligonius, senelius ir turinčius dirbti po atviru dangumi, prašė neapleisti žmonių, jų neišnaudoti. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 01, 11:32