Paieška

Vatican News
Šventųjų Sergijaus ir Bako bažnyčia Monti kvartale Romos senamiestyje Šventųjų Sergijaus ir Bako bažnyčia Monti kvartale Romos senamiestyje 

Italijoje nauja graikų apeigų katalikų ukrainiečių vyskupija

Oficialiais duomenimis Italijoje gyvena bent 70 000 ukrainiečių graikų apeigų tikinčiųjų, sudarančių 145 bendruomenes, kurioms visame Apeninų pusiasalyje tarnauja 62 dvasininkai.

Popiežius įkūrė naują apaštališką egzarchatą Italijoje gyvenantiems graikų apeigų katalikams ukrainiečiams. Šventasis Tėvas taip pat paskyrė pirmąjį ganytoją, eisiantį naujas  Apaštališkojo administratoriaus „sede vacante” teisėmis pareigas. Juo tapo kardinolas Angelo De Donatis, popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje.

Italijoje gyvenančių ukrainiečių katalikų skaičius reikšmingai išaugo per pastaruosius du dešimtmečius, didžioji dauguma jų – graikų apeigų katalikai. Ukrainiečių katalikų sielovada ligi šiol rūpinosi Italijos vyskupų konferencija, ypač episkopato skyrius migrantų sielovadai. Tikinčiųjų sielovadai vadovavo paskirtas nacionalinis koordinatorius kunigas, o vietiniai Italijos vyskupijų vyskupai, lotynų apeigų ganytojai buvo atsakingi už pavienes bendruomenes.

Italijoje gyvenančių ukrainiečių graikų katalikų ryšį su Ukrainos graikų katalikų Bažnyčią užtikrindavo apaštališkasis vizitatorius, pastaruoju metu šias pareigas ėjo vyskupas Dionizas Lachovicz.

Šventųjų kankinių Sergijaus ir Bako bažnyčios interjeras
Šventųjų kankinių Sergijaus ir Bako bažnyčios interjeras

Naujosios vyskupijos, pagal rytų apeigų tradicijas – egzarchato – katedra steigiama šventųjų Sergijaus ir Bako bažnyčioje Romos istoriniame centre.

Bažnyčia minima popiežiaus Leono III rašte 796 metais, amžių bėgyje prie jos glaudėsi skirtingų vienuolijų vienuoliai iki pat septynioliktojo amžiaus pradžios, kai bažnyčią Šv. Juozapato Kuncevičiaus Bazilijonų ordinui padovanojo popiežius Urbonas VIII. Šventųjų Sergijaus ir Bako Bažnyčia, tituluojama ukrainiečių nacionaline bažnyčia Romoje, nuo dabar yra ukrainiečių graikų apeigų katalikų katedra..

Šventieji kankiniai Sergijus ir Bakas
Šventieji kankiniai Sergijus ir Bakas

Sergijus ir Bakas, du šventieji sirai kankiniai, antikos Romos kariuomenės karininkai, tarnavo imperatoriaus Maksimino Dajos rūmuose. Abu buvo nukankinti per imperatoriaus Diokletiano persekiojimus 303 metais. Krikščionys karininkai Sergijus ir Bakas užsitraukė pasmerkimą myriop dėl nenoro aukoti mitologiniam dievui Jupiteriui, svarbiausiai pagoniškai dievybei Romoje. Jie buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 11, 14:28