Vatican News
Kardinolas Angelo Becciu Kardinolas Angelo Becciu  (Vatican Media)

Dekretai šventųjų bylose

Liepos 5-ąją dieną popiežius Pranciškus priėmė kardinolą Angelo Becciu, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą, ir suteikė savo pritarimą arba patvirtinimą keliose šventųjų bylose.

Visų pirma Šventasis Tėvas patvirtino, kad  palaimintojo Kankinių Baltramiejaus kultas išplečiamas visoje visuotinėje Bažnyčioje. Kankinių Baltramiejus buvo portugalų domininkonas ir Bragos arkivyskupas, gimęs 1514 ir miręs 1590 metais. Popiežiaus nurodymu jis įrašytas į šventųjų katalogą.

Popiežius Pranciškus taip pat leido paskelbti dekretą dėl garbingojo Dievo tarno iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Newporto arkivyskupo Fultono Sheeno, gimusio 1895 ir mirusio 1979 metais, užtarimu įvykusio stebuklo.

Taip pat popiežius leido paskelbti dekretus septynių asmenų beatifikacijos bylose, kuriais yra pripažįstamos jų herojiškos dorybės. Šiuo reikšmingu postūmiu gali džiaugtis tie, kurie puoselėja Antiochijos maronitų patriarcho Elijaus Hoyeko atminimą. Patriarchas gimė Libane 1843 metais ir mirė ten pat 1931 metais.

Pripažintos italų arkivyskupo Giovanni Vittorio Ferro herojiškos dorybės. Šis ganytojas gimė 1901 metais ir mirė 1992 metais.

Patvirtintos ir ispano vyskupo, vienuolijos steigėjo Riesco Carbajo, gyvenusio 1902 – 1972 metais, dorybės.

Dar vienas herojiškų dorybių dekretas susijęs su lenkų kunigu iš Varšuvos arkivyskupijos Ladislao Kornilowicz, gimusiu 1884 ir mirusiu 1946 metais.

Toks pat poslinkis įvyko kito italo, vienuolio kapucino Angelico Lipani beatifikacijos byloje. Jis gyveno 1842–1920 metų laikotarpiu.

Šventosios Dvasios Pranciška, šv. Kotrynos Sienietės dominikonių seserų kongregacijos steigėja, gimė Filipinuose 1647 metais ir mirė 1711 metais. Liepos 5 d. potvarkiu popiežius leido paskelbti dekretą ir apie jos herojiškų dorybių pripažinimą.

Paskutinysis dekretas susijęs su prancūzų pasauliečio Petro Morlanne, gimusio 1722 metais ir mirusio 1862 metais, herojiškų dorybių pripažinimą. Jis įsteigė Motiniškos Meilės seserų kongregaciją. (RK / Vatican News

2019 liepos 06, 11:25