Paieška

Vatican News
Benediktas XVI Benediktas XVI  

Benediktas XVI: vyskupai tebūna ištikimi, išmintingi ir geri tarnai

Popiežius Benediktas XVI 2009 metų rugsėjo 12 dieną šv. Petro bazilikoje konsekravo naujus apaštališkuosius nuncijus – Gabriele Giordano Caccia, Franco Coppola ir Pietro Parolin, paskirtus Šventojo Sosto diplomatinių misijų vadovais Libane, Burundyje ir Venesueloje, Apaštalų Sosto darbo biuro pirmininką Giorgio Corbellini ir ketvirtadienio vakarą aplankytą Fraskačio vyskupą Raffaello Martinelli.

Popiežius konsekravimo Mišiose kvietė melstis, kad naujieji vyskupai būtų ištikimi, išmintingi ir geri tarnai.

Tarnauti ir per tarnavimą save dovanoti; gyventi ne sau, o kitiems vardan Dievo ir Dievo akivaizdoje: tai pats giliausias Jėzaus misijos branduolys, o kartu jo Kunigystės tikroji esmė. Tokiu būdu Kristus žodžiui „tarnas“ suteikė paties aukščiausio garbės titulo prasmę. Bet tuo pačiu jis apvertė aukštyn kojomis vertybes, mums padovanodamas naują Dievo ir žmogaus įvaizdį. Jėzus ateina ne kaip vienas iš šio pasaulio šeimininkų. Jis, nors yra tikrasis šeimininkas, ateina kaip tarnas. Jo kunigystė nėra viešpatavimas, o tarnavimas.

Pirmiausiai Viešpats reikalauja tarno ištikimybės. Tarnas turi atsakyti už tai, kaip tvarkė jam pavestą turtą. Jėzaus tarno ištikimybė pasižymi tuo, kad jis nesiekia pritaikyti tikėjimo prie laikmečio mados. Tik Kristus turi amžino gyvenimo žodžius ir būtent juos turime skleisti žmonėms. Jie yra brangiausias mums pavestas turtas.

Antroji Jėzaus įvardyta savybė yra išmintingumas. Išmintingumas reikalauja ieškoti tiesos ir pagal ją gyventi. Išmintingas tarnas visų pirma yra tiesos ieškantis ir nuoširdžiai protaujantis žmogus. Dievas per Jėzų mums atvėrė tiesos langą, kuris pagal vien mūsų samprotavimą, dažnai lieka siauras ir vos permatomas. Pirmoji pamatinė Jėzui tarnaujančio kunigo savybė reikalauja, kad leistųsi perkeičiamam tiesos, kurią Kristus mums apreiškė.

Trečioji charakteristika yra gerumas. Visiškai geras yra tik vienas Dievas, įsikūnijęs gerumas. Kūrinio buvimas geru neišvengiamai remiasi giliu vidiniu atsigręžimu į Dievą. Gerumas auga per vidinį susivienijimą su gyvuoju Dievu. Gerumas ypač suoponuoja gyvą bendrystę su Dievu, augančią vidinę vienybę.

Meldžiamės už naujuosius vyskupus, kad jie taptų ištikimais, išmintingais ir gerais tarnais ir kad vieną dieną galėtų išgirsti istorijos Viešpaties kvietimą: gerasis ir ištikimasis tarne, dalykis savo šeimininko džiaugsmu! (SAK / Vatican News)

2019 liepos 26, 15:13