Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus audiencija „Pasaulinio maldos tinklo“ delegatams Popiežiaus Pranciškaus audiencija „Pasaulinio maldos tinklo“ delegatams  (Vatican Media)

Pranciškus: Jėzaus Širdis visus kviečia į švelnumo revoliuciją

Penktadienį, Švč. Jėzaus Širdies iškilmės dieną, popiežius Pranciškus priėmė per šešis tūkstančius „Pasaulinio maldos tinklo“ delegatų iš visų pasaulio kraštų, nuoširdžiai jiems dėkojo už brangų apaštalavimą malda, kylančia iš kitiems atidžių širdžių. Šventojo Tėvo audiencija Pasaulinio maldos tinklo atstovams įvyko penktadienį Pauliaus VI audiencijų salėje.

Pasauliniam maldos tinklui – 175 metai. Visame pasaulyje paplitęs apaštalavimas malda yra katalikiška maldos tarnystė, glaudžiai susijusi su pamaldumu į Švč. Jėzaus Širdį ir malda pagal popiežiaus paskelbtas intencijas. 

„Apaštalavimas malda ir jo puoselėjamas Pasaulinis maldos už popiežių ir kartu su juo tinklas primena, jog Bažnyčios misijos širdis yra malda“, – pasakė Pranciškus. Popiežius drąsino maldos tinklo dalyvius tęsti šį apaštalavimą su džiaugsmu, taip pat su įsitikinimu, jog toks apaštalavimas svarbus ir reikalingas.

„Jūs padedate žmonėms pagilinti dvasinį tikėjimo žvilgsnį į mus supančią aplinką ir atpažinti visa, ką Dievas veikia juose. Šis žvilgsnis yra vilties žvilgsnis“, – pasakė Pranciškus.

„Malda visuomet sužadina brolystės jausmą, pašalina užtvaras, įveikia sienas, nutiesia nematomus, tačiau tikrus, veikiančius tiltus, atveria horizontą vilčiai“.

Pasak Šventojo Tėvo, apaštalavimo malda intencijos leidžia konkrečiai įgyvendinti Jėzaus misiją pasaulyje. Per maldos tinklą ir mėnesio maldos intencijas Bažnyčia kreipiasi į kiekvieno mūsų laikų vyro ir moters širdį. „Visi mes, ganytojai, pašvęstieji ir pasauliečiai, esame pašaukti įžengti į konkretų šalia esančių žmonių gyvenimą visų pirma malda už juos, maldoje apkabinant visus jų džiaugsmus ir skausmus. Tai būdas atsiliepti į Jėzaus prašymą atverti širdis broliams, ypač kenčiantiems kūnu ir siela.“

Prisiminęs penktadienį minimą Švč. Jėzaus Širdies iškilmę, popiežius Pranciškus sakė, kad krikščioniškos misijos pagrindą sudaro atjautos pasauliui misija arba, kitais žodžiais, „širdies ėjimas“, t. y. žmonių gyvenimus perkeičianti maldinga kelionė. Kristaus Širdis tokia plati, jog trokšta pasitikti visus mus savo švelnumo revoliucija. Artumas Viešpaties Širdžiai skatina mūsų širdis su meile priartėti prie brolio ir padeda liudyti gailestingumą pasauliui. Mes esame pašaukti būti Dievo gailestingumo liudytojai ir pasiuntiniai, kad pasauliui neštume šviesą tamsoje, viltį beviltiškume ir išganymą nuodėmėje.

Pradėti melstis reiškia širdimi įžengti į Jėzaus Širdį, prasiskinti taką Jėzaus Širdyje, joje pajusti tai, ką jaučia Jėzus, Jo jausmus ir atjautą, taip pat rasti kelią ir į savo širdį, kad ji būtų perkeista pagal šį ryšį su Jėzaus širdimi.

Popiežius taip pat priminė svarbą ugdyti jaunųjų kartų draugystę su Jėzumi per asmeninį susitikimą maldoje, įsiklausymą į jo Žodį ir dalyvavimą Eucharistijoje, kad taptume meilės dovana artimui. Asmeninė ar bendruomeninė malda skatina pasišvęsti evangelizavimui ir verčia siekti kito gerovės.

Popiežius ragino ugdyti jaunimą, kad suprastų, jog malda jo neatitraukia nuo tikrojo gyvenimo, o padeda suprasti egzistencinius įvykius Dievo šviesoje, prašė mokyti vaikus, kaip melstis, apgailestavo, kad tiek daug vaikų nemoka kryžiaus ženklo, prašė skatinti senolių ir jaunimo maldos susitikimus už pasaulio taiką ir didžiuosius laikmečio iššūkius. Senoliai gali būti pavyzdys jaunimui, kaip eiti maldos keliu, sakė Pranciškus kartu prisimindamas apaštalavimo malda svarbą skaitmeninėje eroje.

„Svarbu, kad Bažnyčios misija naudotųsi technologijų suteikiamais įrankiais. Reikia įžengti į moderniuosius areopagus, kad juose būtų skelbiamas Dievo gailestingumas ir gerumas. Reikia būti atidiems, kad tokiomis priemonėmis kaip internetas būtų naudojamasi netampant jų vergais. Negalima tapti įkaitais tinklo, kuris pagauna mus, užuot patraukęs sielas prie Viešpaties.“

Popiežius Pranciškus prieš daugiau nei metus Pasauliniam maldos tinklui suteikė popiežiškosios institucijos statusą ir patvirtino jo įstatus. Atitinkamą juridinį aktą popiežius Pranciškus pasirašė 2018 kovo 27 d., Vatikanas apie tai informavo Pasaulinio maldos tinklo iniciatyvą kuruojančią Jėzaus Draugiją.

Maldos apaštalavimo judėjimo pradininkas buvo kun. Francois Xavier Gautrelet SJ. Iš pradžių šis judėjimas buvo skirtas Prancūzijos Vals pres le Puy jėzuitų kolegijos seminaristams, tačiau labai greitai ėmė plisti ir kitose vienuolių bendruomenėse ir parapijose. Netrukus nusistovėjo mūsų dienas pasiekusi tradicija, kad šis judėjimas kiekvieną mėnesį paskelbia popiežiaus maldos intenciją ir ja meldžiasi tiek šio judėjimo nariai, tiek kiekvienas prie bendros maldos norintis prisijungti tikintysis pasaulyje. Maldos apaštalavimo judėjimui visą laiką vadovavo tėvai jėzuitai.

Tam tikrų pakeitimų buvo įvesta prieš dvejus su puse metų pradėjus švęsti popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Gailestingumo jubiliejų. Kaip minėta, kiekvieno mėnesio intenciją specialiai šiai progai sukurtame vaizdo įraše pristato pats popiežius Pranciškus. Popiežius kalba ispaniškai, o jo žodžiai titruose verčiami į kitas kalbas. Šie video prieinami visuose socialiniuose tinkluose – Youtube, Facebook, Twitter, Instagram – įvairiomis kalbomis, ir taip tampa prieinami daugeliui žmonių. (SAK / Vatican News)

Pranciškus: Jėzaus Širdis visus kviečia į švelnumo revoliuciją
2019 birželio 28, 14:53