Paieška

Vatican News
Kardinolas Ernest Simoni Kardinolas Ernest Simoni  

Popiežius prašo liudyti artumą esantiems kalėjime

Popiežius Pranciškus parašė laišką Gorgonos kalėjimo belaisviams Italijoje, kartu paprašė vietinių Bažnyčių bendruomenių konkrečiai liudyti Bažnyčios motinišką artumą esantiems kalėjimuose, pasak popiežiaus, skausmo ir atpirkimo vietose. „Gailestingasis Viešpats visuomet yra šalia mūsų!“ – patikino kalinius Šventasis Tėvas. Popiežiaus laišką Gorgonos kaliniams nuvežė juos sekmadienį aplankęs buvęs sąžinės kalinys kardinolas Ernest Simoni.

„Visi klystame, visi esame nusidėjėliai“, – rašo Pranciškus dėkodamas kaliniams už gautą gražų laišką, kuriame jie pasidalijo nelaisvės patirtimis iš nedidelės Gorgonos salos kalėjimo Ligūrijos jūroje, esančio už maždaug 40 km nuo Livorno uostamiesčio Apeninų pusiasalyje. Kaliniai papasakojo popiežiui apie dalyvavimą reintegracijos procesuose ir darbą kalėjime, už kurį gauna kuklų atlyginimą.

Visa nedidelė Gorgonos sala skirta kalėjimui, jame gyvena nuteisti galutinėmis bausmėmis. Šiuo metu saloje gyvena apie 90 kalinių, 25 sargai ir kiti kalėjimo darbuotojai. Popiežiaus laiško tekstą kaliniams įteikė kalinius saloje aplankęs kardinolas Ernest Simoni, kurio gyvenimo biografijoje kalėjimų patirtis yra itin iškalbinga. 91 metų albanų kilmės kardinolas Simoni Albanijoje patyrė komunistinio režimo persekiojimus, buvo nuteistas mirties bausme, paskui jam bausmė sušvelninta iki 25 metų sunkiųjų darbų, dar kartą buvo suimtas kalėjime apkaltinus sukilimo kurstymu, vėl buvo nuteistas mirti, tačiau stebuklingu būdu ir šis nuosprendis buvo atšauktas. Kardinolas, kuris tuo metu buvo paprastas kunigas, kalėjimo bausmę atliko šachtose, po 18 metų buvo išlaisvintas 1981 metais, tačiau toliau vadintas „liaudies priešu“ ir priverstas dirbti Škoderio kanalizacijos vamzdyne, nors buvo kunigas. Šiuo metu kardinolas Simoni gyvena Florencijoje, yra arkivyskupijos katedros Santa Maria del Fiore garbės kanauninkas.

Popiežius užtikrino, jog jam žinoma apie kalėjimų sąlygas ir kad jos ne visuomet būna lengvos.

„Todėl nepraleidžiu progos paraginti vietines bažnytines bendruomenes liudyti Bažnyčios motinišką artumą esantiems šiose skausmo ir atpirkimo vietose“.

„Visi mes suklystame, visi mes – nusidėjėliai. Visi prašome atleidimo už savo klaidas ir stengiamės atrasti reintegracijos kelią, kad daugiau neklystume. Kai einame prašyti Viešpaties atleidimo, Jis visuomet atleidžia, Jis nepaliauja atleidęs, Jis visuomet pakelia mus iš mūsų nuodėmių dulkių“, – parašė kaliniams Pranciškus.

Popiežius laiške padėkojo daugeliui, kurie rūpestingai lydi Gorgonos kalinius, siekia padėti jų reintegracijos ir atsimainymo procese. Popiežius padrąsino kalinius pasitikėti ateitimi, su kalėjimo kapelionu ir ugdytojais eiti vidinio atsinaujinimo keliu, pasikliauti krikščionišku tikėjimu ir viltimi, kad gailestingasis Viešpats visuomet yra šalia mūsų. Popiežius pavedė kalinius motiniškai Marijos globai, užtikrino jiems savo maldą.

Kardinolas Simoni su kalėjimo kapelionu sekmadienį aukojo šv. Mišias kaliniams, sargams ir kitiems salos gyventojams šv. Gorgonijaus bažnyčioje, po Mišių kartu papietavo ir pabendravo su kaliniais, klausėsi jų pasakojimų ir dalijosi savo kalėjimo patirtimi.

Kardinolas pajuokavo, kad palyginus su Albanijos kalėjimais septintajame ir aštuntajame praėjusio šimtmečio dešimtmečiuose, kalėjimas Gorgonos saloje yra tarsi penkių žvaigždžių viešbutis...

„Jus puikiai supratu, dalinuosi jūsų kentėjimais ir, kaip popiežius Pranciškus, tegaliu paraginti pasitikėti Kristumi, daryti visa, ką galite, kad atsiteistumėte tiek už patirtą blogį ir orumo pažeminimą, tiek broliams, kuriuos įžeidėte savo elgesiu“, – paragino kalinius kardinolas Simoni. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 25, 14:20