Paieška

Vatican News

Popiežius prašė čigonų atleisti už jų diskriminavimą

„Bažnyčios vardu prašau Viešpaties ir jūsų atleisti už jūsų klaidingą diskriminavimą ir mūsų atgrasumą, kai žvelgėme į jus Kaino, o ne Abelio žvilgsniu, kai nesugebėjome atpažinti, įvertinti ir apginti jūsų ypatingumo. Kasdien turime rinktis tarp Kaino ir Abelio, rinktis susitaikymo ar keršto kelią. Rinkimės Kristaus kelią, jis nėra lengvas, tačiau nuvedą į taiką.”

Pasibaigus Mišioms Blaže, Albos Julijos didysis arkivyskupas kardinolas Lucianas Muresanas padėkojo popiežiui už septynių vyskupų kankinių paskelbimą palaimintaisiais ir įteikė Šventajam Tėvui dovaną – kai kurių naujų palaimintųjų relikvijų skrynią ir ikonas.

Atsisveikinęs su Mišių dalyviais popiežius iš memorialinio Laisvės parko apsilankė Albos Julijos kurijos namuose, juose papietavo su jį lydinčiais asmenimis. Po pietų Pranciškus aplankė Blažo čigonų bendruomenę, gyvenančią Barbu Lăutaru, seniausiame Blažo kvartale. Popiežiaus susitikimas su Rumunijos čigonais, surengtas naujoje Barbu Lăutaru parapijinėje bažnyčioje Blaže, buvo paskutinis oficialus popiežiaus vizito Rumunijoje programos įvykis prieš atsisveikinimo ceremioniją.

Rumunijos dangiškiesiems globėjams šv. apaštalui Andriejui ir pal. Jonui Suciu dedikuota bažnyčia konsekruota prieš pora savaičių, gegužės 19 dieną. Bažnyčios ir prie jos iškilusio pastoracinio centro kertinį akmenį palaimino kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, 2017 metais.

Blažo graikų apeigų katalikai nuo seno rūpinasi čigonų sielovada ir socialine parama. Vyskupas kankinys Jonas Suciu augo ir gyveno su čigonais, tapęs kunigu rėmė jų bendruomenes, rūpindamasis ypač jaunimo evangelizavimu, skirdamas laiko iškyloms ir sportui su čigonų jaunimu.

Apsilankiusį popiežių sutiko Albos Julijos kurijos vyskupas, čigonų šeima ir keli vaikai, įteikė gėlių puokštę, kurią Pranciškus padėjo prie Marijos ikonos. Šventąjį Tėvą parapijinės bendruomenės vardu pasveikino čigonų kilmės graikų apeigų katalikų kunigas. Susitikime dalyvavo kelios dešimtys čigonų tikinčiųjų, šventoriuje Šventąjį Tėvą pasveikinti atvyko keli šimtai bendruomenės narių.

Popiežius nuoširdžiai pasidžiaugė susitikimu su Blažo čigonais, paragino įsidėmėti tiesą, kurią visi primiršta, jog „Bažnyčioje yra vietos visiems. Jei taip nebūtų, ji nebūtų Kristaus Bažnyčia“

Bažnyčia yra susitikimo vieta! Tai nėra tuščias šūkis, o mūsų, kaip krikščionių, „tapatybės kortelės“ dalis, sakė popiežius. Šventasis Tėvas pripažino, jog jaučia širdį slegiančią naštą – čigonų patiriamų diskriminavimo, atstūmimo ir žeminimo naštą. Istorija liudija, jog krikščionims ir katalikams nėra svetimas šis blogis.

„Todėl už tai prašau atleisti. Bažnyčios vardu prašau Viešpaties ir jūsų atleisti už jūsų klaidingą diskriminavimą ir mūsų atgrasumą, kai žvelgėme į jus Kaino, o ne Abelio žvilgsniu, kai nesugebėjome atpažinti, įvertinti ir apginti jūsų ypatingumo. Kasdien turime rinktis tarp Kaino ir Abelio, rinktis susitaikymo ar keršto kelią. Rinkimės Kristaus kelią, jis nėra lengvas, tačiau nuvedą į taiką. Šis kelias veda per atleidimą. Neleiskime kauptis kartėliui. Blogis neišsprendžia kito blogio, kerštas – patirto neteisingumo“, – sakė popiežius.

Pranciškus paragino čigonų bendruomenę nebijoti dalytis su kitais jiems būdingomis ypatingomis savybėmis – gyvenimo džuaugsmo, šeimos, solidarumo, svetingumo, pagalbos, pačių silpniausiųjų bendruomenės narių gynimo, pagarbos senoliams, prašė kurti žmoniškesnį pasaulį ten, kur gyvena, eiti su įsipareigojimu, pagrįstu šeimos, darbo ir maldos orumu.

Po susitikimo Blaže su čigonų bendruomene popiežius ir jį kelionėje lydintieji sraigtasparniu sugrįžo į Sibiu oro uostą atgaliniam skrydžiui į Romą. Popiežiaus lėktuvo Romos Čiampino oro uoste laukiama po kiek daugiau nei dviejų valandų skrydžio, maždaug 19.45 val. Lietuvos laiku.  (SAK / Vatican News)

2019 birželio 02, 15:42