Vatican News

Popiežius: pal. M. Giedraitis – nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdys

Popiežius Pranciškus sekmadienį paminėjo pal. Mykolą Giedraitį, paragino lenkus ir lietuvius palaimintojo užtarimu stiprinti abiejų tautų ryšius.

Popiežius kalbėjo Sekminių sekmadienio vidudienį prieš „Dangaus karalienės“ maldą Šv. Petro aikštėje. Priminęs šeštadienį Krokuvoje įvykusias padėkos Mišias už pal. Mykolo Giedraičio kulto patvirtinimą, popiežius pal. Mykolą pavadino nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdžiu.

Lietuva ir Lenkija 

Šventasis Tėvas pasidžiaugė, jog iškilmėje Krokuvoje dalyvavo vyskupai iš Lenkijos ir Lietuvos, reiškė viltį, kad palaimintojo kulto pavirtinimo įvykis padrąsins lenkus ir lietuvius stiprinti tikėjimo ryšius ir pamaldumą į palaimintąjį Mykolą Giedraitį.

Malda už Sudaną

Šventasis Tėvas, prieš paskutinį kartą šių metų Velykų laikotarpiu giedamą antifoną „Dangaus karaliene“ paprašė melstis už Sudaną. Popiežius sakė, kad iš Sudano šiomis dienomis pasiekiančios žinios kelia skausmą ir nerimą.

„Melskimės už šią tautą, kad liautųsi smurtas ir dialogu būtų siekiama bendrojo gėrio.“

Sekminių linkėjimas

Prieš palaiminimą popiežius paprašė visų nuolankiai atsiverti Šventosios Dvasios veikimui, charizmų įvairove liudyti pasauliui brolystę bendrystėje. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 09, 13:07