Paieška

Vatican News

Popiežiškasis Pietų Italijos teologijos fakultetas

Teologų dviejų dienų suvažiavimas Neapolyje, skirtas popiežiaus Pranciškaus dokumento „Veritatis Gaudium“ sampratai Viduržemio jūros regiono kontekste, prasidėjo ketvirtadienį. Suvažiavimo darbai surengti Popiežiškajame Pietų Italijos teologijos fakultete Neapolyje. Kaip pranešta, suvažiavimą užbaigė popiežius Pranciškus, penktadienį apibrėžęs savo teologinę viziją Viduržemio jūros regione pagal „Veritatis Gaudium“, dokumentą, nustatantį katalikų teologijos dėstymo tvarką.

Popiežiškasis Pietų Italijos teologijos fakultetas yra viena iš garsiausių katalikų teologijos mokyklų Italijoje, veikianti nuo 1969 metų, nors fakultetą sudarantys jo du skyriai puoselėja šimtmečių senumo tradicijas.

Fakulteto Šv. Tomo skyrius, pavaldus Neapolio arkivyskupijai, išaugo iš Neapolyje nuo vėlyvojo viduramžio veikusio Studijų Universiteto, XX amžiuje pertvarkyto į Neapolio Kunigų seminarijos teologijos mokyklą, patvirtintą popiežiaus Pijaus XII dekretu.

Fakulteto Šv. Aloyzo skyrius dedikuotas jėzuitų šventajam Aloyzui Gonzagai, kurio liturginė šventė sutapo su popiežiaus apsilankymu Neapolyje, birželio 21 dieną. Šv. Aloyzo skyrius susikūrė iš XVI amžiuje įsteigtos jėzuitų kolegijos, uždarytos panaikinus Jėzaus draugiją, tačiau vėl atgaivintos Pozilipo kolegijoje, paliekant jėzuitams vadovauti skyriaus akademinei programai.

Popiežiškąjį Pietų Italijos teologijos fakultetą lanko tiek pasauliečiai, tiek dvasininkai, galintys užbaigti trijų akademinių ciklų laipsnius – bakalauro, licencijato ir daktarato. Be fakulteto centrinės būstinės Neapolyje veikia fakultetui pavaldūs institutai su būstinėmis svarbiuose pietinės Italijos miestuose Katanzare, Potencoje, Salerne, Redžio Kalabrijoje ir Kozencoje. Kai kurie fakulteto institutai suteikia taip pat Religinių mokslų diplomus.

Popiežiškojo Pietų Italijos teologijos fakulteto kancleris yra Neapolio arkivyskupas, kardinolas Crescenzio Sepe, jo pavaduotojas – jėzuitas t. Gianfranco Matarazzo SJ.

Fakultetas įsteigtas 1969 metais pagal Vatikano II susirinkimo gaires ir katalikiško ugdymo kongregacijos normas. Šiuo metu fakultete studijuoja 400 studentų iš 51 Italijos vyskupijų ir 22 vienuolinių kongregacijų.

Popiežiaus apsilankymą Pietų Italijos teologijos fakultete ir dalyvavimą teologų suvažiavime atmins vizito metu atidengta lenta su įrašu apie Šv. Aloyzo skyriaus bibliotekai suteiktą naują „Popiežiaus Pranciškaus bibliotekos“ vardą ir popiežiaus palaimintas naujas didžiosios fakulteto salės varpas. (SAK / Vatican News)

2019 birželio 21, 13:33