Paieška

Vatican News
Popiežiaus bendroji audiencija Popiežiaus bendroji audiencija  (Vatican Media )

Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie kelionę į Rumuniją

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie savo kelionę į Rumuniją – tris praėjusios savaitės dienas, praleistas kartu su Rumunijos katalikais ir ortodoksais.

Pirmiausia popiežius dar kartą padėkojo Rumunijos prezidentui, premjerei ir vyskupams už kvietimą aplankyti jų šalį ir visiems įvairių institucijų darbuotojams ir paprastiems piliečiams, kurie prisidėjo prie šios kelionės rengimo. Tačiau labiausiai, sakė popiežius, dėkoju Dievui, kad leido Petro įpėdiniui sugrįžti į tą šalį praėjus dvidešimčiai metų po šv. Jono Pauliaus II vizito.

Kaip skelbė šios kelionės motto, nukeliavęs į Rumuniją popiežius visų krikščioniškųjų bendruomenių tikinčiuosius ir visus šalies gyventojus ragino „keliauti kartu“. Džiaugiuosi, sakė Pranciškus, kad galėjau šį raginimą kartoti ne iš šalies ir ne iš išorės, bet pats asmeniškai kaip piligrimas keliaudamas kartu su rumunų tauta. Reikia visiems keliauti kartu kaip krikščionims, liudijantiems tikėjimą ir artimo meilę, ir kaip piliečiams, siekiantiems visuomenės gerovės.

Dabartiniai laikai krikščionims yra malonės metas – broliškai sutaria įvairioms Bažnyčioms priklausantys tikintieji. Rumunijoje didelė jų dalis priklauso Ortodoksų Bažnyčiai, kuriai šiuo metu vadovauja patriarchas Danielius. Katalikai priklauso dviem – lotynų ir graikų apeigų – bendruomenėms. Krikščionių vienybė, nors ir netobula, remiasi vienu krikštu ir yra sutvirtinta kankinių krauju ir kančiomis, kurias tikintieji kartu pakėlė persekiojimų laikais, ypač praėjusiame šimtmetyje valdant bedievių režimui. Popiežius paminėjo ir Rumunijos protestantų bendruomenes, palaikančias draugiškus santykius su ortodoksais ir katalikais.

Vienas svarbiausių kelionės įvykių buvo susitikimas su Ortodoksų Bažnyčios patriarchu ir sinodu, kurio metu buvo pakartotas pasiryžimas siekti galutinio susitaikinimo ir visiškos vienybės. Ekumeninio susitikimo viršūnė buvo „Tėve mūsų“ malda naujojoje Bukarešto ortodoksų katedroje. Šis momentas turi labai didelę simbolinę vertę, nes „Tėve mūsų“ – tai svarbiausia krikščionių malda, visų pakrikštytųjų paveldas. „Niekas negali sakyti „mano Tėve“ ar „jūsų Tėve“, nes „Tėve mūsų“ – tai visų pakrikštytųjų bendras turtas“, – sakė Pranciškus.

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams pasakodamas apie sekmadienio vakarą pasibaigusią trijų dienų kelionę į Rumuniją popiežius paminėjo ir tris kartus su katalikais švęstas Eucharistijos liturgijas. Pirmosios Mišios gegužės 31-ąją buvo aukotos Bukarešto katedroje. Antrosios – Šumuleu Čiuk Marijos šventovėje, kurią lanko įvairiomis kalbomis kalbantys ir įvairioms kultūroms atstovaujantys piligrimai. Trečiosios Mišios buvo aukojamos graikų apeigomis Blažo mieste ir jų metu buvo paskelbti palaimintaisiais septyni graikų apeigų katalikų vyskupai kankiniai, Evangelijos įkvėptos laisvės ir gailestingumo liudytojai.

Popiežius paminėjo susitikimą su jaunimu ir šeimomis, kuris vyko Jasų mieste, prie sienos su Moldova, taip pat paskutinį kelionės įvykį – Blaže vykusį susitikimą su romų bendruomene. „Pasveikinau juos ir dar kartą pasmerkiau diskriminaciją, pakartojau raginimą visada gerbti visus žmones, nepriklausomai nuo tautybės, kalbos ir religijos“.

„Brangieji broliai ir seserys, dėkokime Dievui už šią apaštališkąją kelionę ir, Mergelei Marijai užtariant, prašykime gausių malonių Rumunijai ir tos šalies Bažnyčiai“, – baigė katechezę popiežius Pranciškus.  (JM / VaticanNews)

Popiežiaus bendroji audiencija
2019 birželio 05, 11:26