Paieška

Vatican News

Popiežius šventė Eucharistiją su Šiaurės Makedonijos katalikais

Antradienį priešpiet Šiaurės Makedonijos sostinės pagrindinėje aikštėje popiežius Pranciškus aukojo Mišias, kuriose dalyvavo apie 15 tūkst. žmonių – tai yra apie tris ketvirtadalius visų šalies katalikų.

„Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 35), – sako Kristus šios dienos Evangelijoje. Šiuos žodžius popiežius Pranciškus komentavo kartu su Šiaurės Makedonijos katalikais švęstų Mišių homilijoje.

Viešpats paaukojo savo gyvybę už mus ir už visą pasaulį. Jo auka, sakė popiežius, meta iššūkį visiems mūsų skaičiavimams, mūsų siauram požiūriui, mūsų lėkštam intelektualizmui. Viešpaties auka verčia suabejoti viskuo, kuo tikėjome ir ką manėme esant tikra. Viešpats mus kviečia pakelti akis aukščiau, matyti kitą akiratį, žengti su juo į kitą dimensiją ir kitaip tvarkyti savo gyvenimą. Viešpats yra mūsų alkį pasotinantis naujas maistas ir troškulį numalšinantis naujas gėrimas.

Šiandien mums labai reikia šio naujo maisto ir naujo gėrimo, nes mums gresia pavojus būti užvaldytiems netikrų pakaitalų, kalbėjo popiežius. Jau esame įpratę valgyti dezinformacijos duoną ir lengvai tikime kitiems klijuojamomis etiketėmis, šmeižtu. Manome, kad konformizmas gali numalšinti troškulį, o iš tiesų jau nebejaučiame tikrovės skonio, esame tapę virtualumo vergais. Dėl to turime drąsiai garsiai šaukti: Viešpatie, mes alkstame ir trokštame tavęs. Mums reikia tavo Žodžio duonos, kad jis mus išvaduotų iš užsidarymo ir vienatvės, mums reikia brolybės, kuri atsvertų abejingumą. Tavo žodis tesugrąžina mums viltį, tepažadina mumyse gerumą, tepadaro jautrias mūsų širdis, kad galėtume pasikeisti ir atsiversti. Kaip kitados padauginai duoną, padaugink mumyse gailestingumą, kad sugebėtume išsivaduoti iš stereotipų, kad mokėtume dalytis gerumu su visais žmonėmis, ypač su tais, kuriais niekas nesirūpina, užmirštais ir paniekintais. Garsiai ir be baimės sakykime: mes alkstame duonos,  Viešpatie, mes alkstame tavo žodžio ir brolybės duonos.

Popiežius sakė, kad duonos, brolybės ir Dievo alkio slėpinį puikiai suprato šv. Kalkutos Motina Teresė, kurios gyvenimas ir tarnystė rėmėsi dviem kolonomis: Jėzumi, kuris mus maitina Eucharistijoje, ir Jėzumi, kurį sutinkame kenčiančiuose žmonėse. Jėzus keliauja kartu su mumis ir nori numalšinti mūsų alkį ir troškulį. „Leiskime jam mus pasotinti ir numalšinti mūsų troškulį altoriaus sakramentu ir tarnavimo broliams sakramentu“, – sakė popiežius, baigdamas  Šiaurės Makedonijos sostinėje aukotų Mišių homiliją. (JM / VaticanNews)

Popiežius Šiaurės Makedonijoje. Mišios
2019 gegužės 07, 13:25