Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežius priėmė JAV katalikų šalpos asociaciją

Gegužės 10 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Jungtinių Amerikos Valstijų katalikų šalpos organizaciją, kuri 2018 metais skyrė per 15 milijonų dolerių paramos projektams vykdyti ir studijoms apmokėti dešimtyse pasaulio kraštų: Europoje, Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje. Šios 1990 metais įsteigtos asociacijos ypatumas yra tas, kad ji skiria lėšas ten, kur pataria ar paprašo apaštaliniai nuncijai, pritariant Šventajam Sostui. Todėl ši šalpos asociacija pasivadino „Papal foundation – Popiežiaus fundacija“. Fundacijos pirmininkas yra Bostono arkivyskupas kardinolas Seánas Patrickas O'Malley.

„Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jus, Popiežiaus fundacijos narius, jūsų piligrimystės Romoje metu. Džiaugiuosi galėdamas vėl jus sutikti ir išreikšti dėkingumą už dosnią paramą, kurią teikiate man ir Bažnyčiai įvairiose pasaulio vietose. Šiuo šventu Velykų laiku vienijamės švęsdami Viešpaties pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, naujo gyvenimo ir naujos kūrinijos dovaną, šv. Dvasios išliejimą. Tegu Prisikėlimo džiaugsmas užpildo mūsų širdis ir tegu jūsų maldingas apsilankymas prie apaštalų ir kankinių kapų sustiprina jūsų ištikimybę Viešpačiui ir Bažnyčiai“, – kalbėjo Pranciškus.

„Nuo fundacijos įsteigimo daug prisidėjote prie brolystės ir taikos dvasios skleidimo. Savo parama įvairiems ugdymo, šalpos ir apaštalavimo projektams, studijų stipendijoms tikintiesiems pasauliečiams, vienuoliams ir kunigams liudijate nenuilstantį Bažnyčios rūpinimąsi žmonijos šeimos integraliu vystymusi. Pasaulyje, kuris, deja, dažnai paženklintas prievartos ir konfliktų, materialinio ir dvasinio skurdo, abejingumo, jūsų darbas padeda perteikti evangelinio gailestingumo ir vilties žinią tiems, kuriuos sustiprina jūsų įsipareigojimas ir dosnumas. Už tai jums dėkoju ir meldžiu, kad toliau ryžtumėtės prisidėti prie vieningos Bažnyčios statymo ir tęstumėte artimo meilės darbus tarp paskutinių brolių ir seserų“, – pridūrė popiežius Pranciškus.

Kaip rašoma Papal Foundation interneto portale, per beveik 30 savo gyvavimo metų ši asociacija išdalijo daugiau nei pusantro šimto milijono dolerių paramos. Tarp naujausių iniciatyvų yra Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Albanijos sostinėje Tiranoje centro finansavimas. Šiame centre veiks darželis 75 vaikams ir bus įsteigtas nedidelis bendrabutis universitete studijuojančioms merginoms. Parama suteikta Serbijos sostinės Belgrado Švenčiausiosios Mergelės Marijos katalikų katedros renovacijai, būtinai po dešimtmečių nepriežiūros komunistinio režimo metais. Renovacijos plane numatyta katedros komplekse sukurti nedidelį ekumeninį centrą. Fundacija taip pat finansuoja reabilitacijos centrą traumuotiems karo  Ukrainoje, seserų dominikonių mokyklą Angoloje, seminarijos bendrabutį Kongo Demokratinėje Respublikoje, specialią mokyklą akliems vaikams Etiopijoje, senelių kunigų namus Malyje, katalikiškos ligoninės Nigerijoje diagnostinį centrą, Argentinos katalikišką žinių agentūrą, bažnyčios indėnų bendruomenei nuošalioje Brazilijos provincijoje statybą, migrantų centrą ir saleziečių mokyklą Peru, vaikų centrą Vietname. Tai tik dalis 2018 metų projektų. (RK / Vatican News)

2019 gegužės 10, 13:40