Paieška

Vatican News

Popiežius: naujasis įsakymas – mylėti kaip Jėzus

Pasveikinęs sekmadienio vidudienį į Šv. Petro aikštę susirinkusius romiečius, piligrimus ir turistus, popiežius Pranciškus trumpoje katechezėje komentavo Penktojo Velykų sekmadienio Evangeliją.

Šios dienos Evangelija mus vėl sugrąžina į Paskutinės vakarienės menę, sakė popiežius. Nuplovęs kojas mokiniams, Jėzus jiems duoda naują meilės įsakymą: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte kaip aš jus mylėjau“ (Jn 13, 34). Kodėl Jėzus jį vadinama nauju įsakymu? Juk žinome, jog jau Senojo Testamento laikais galiojo įsakymas mylėti Dievą ir artimą. Pats Jėzus, jei kas nors klausdavo, koks yra didžiausias Dievo įsakymas, atsakydavo, kad pirmasis įsakymas – mylėti Dievą visa širdimi, antrasis – mylėti artimą kaip save patį. Tad kuo gi naujas Jėzaus mums suteiktas meilės įsakymas?

 „Senasis meilės įsakymas tapo naujuoju įsakymu dėl to, – sakė popiežius, – kad jis buvo papildytas priedu: „kaip aš jus mylėjau“. Naujumą įsakymui suteikia Jėzaus meilė, ta meilė, dėl kurios jis už mus atidavė gyvybę. Tai visuotinė, besąlyginė, beribė Dievo meilė, kurios viršūnė yra kryžius. Tą didžiausio nusižeminimo ir pasitikėjimo Tėvu akimirką Dievo Sūnus mums padovanojo meilės pilnatvę.“

Suteikdamas mums naująjį meilės įsakymą, tęsė popiežius, Jėzus mus prašo, kad mes vieni kitus mylėtume ne savąja meile, bet jo meile – ta meile, kurios Šventoji Dvasia pripildo mūsų širdis, kai jos su tikėjimu prašome. Šitaip – ir tik šitaip – mes galime mylėti kitus žmones ne tik taip, kaip mylime save pačius, bet taip, kaip Jėzus mus myli, tai yra nepalyginamai karščiau ir stipriau. Ant kryžiaus apreikšta Dievo meilė vienintelė gali pakeisti mūsų širdis, akmens širdis paversti gyvomis širdimis, išmokyti mus mylėti priešus, atleisti skriaudas ir įžeidimus. Šios meilės dėka mes sugebame įveikti savo silpnumą ir ribotumą, išankstinius nusistatymus. Dievo mums dovanojama meilė stato tiltus, tiesia naujus kelius, skatina brolybės dinamizmą.

„Švenčiausioji Mergelė Marija savo motinišku užtarimu mums tepadeda priimti jos Sūnaus mums  padovanotą naująjį įsakymą“, – baigė popiežius sekmadienio vidudienio katechezę.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais žmonėmis kalbėtos velykinės antifonos „Regina coeli, laetare“ popiežius pasveikino didesnes maldininkų grupes, dalyvavusias vidudienio maldos susitikime, taip pat paminėjo šeštadienį Ispanijoje paskelbtą naują palaimintąją Mariją Gvadalupę Ortiz de Landázuri. Ši Opus Dei prelatūros narė pasaulietė su džiaugsmu tarnavo broliams ir gyveno pagal Evangelijos mokymą, sakė popiežius.  (JM / VaticanNews)

2019 gegužės 19, 15:11