Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus guodžia Romoje rasistinių grasinimų ir įžeidimų susilaukiusią čigonų šeimą Popiežius Pranciškus guodžia Romoje rasistinių grasinimų ir įžeidimų susilaukiusią čigonų šeimą  (ANSA)

Popiežius: evangelizavimui reikia palaiminimų patirties

Ketvirtadienio pavakare įvyko popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos dvasininkais. Vyskupijos suvažiavimas Laterano bazilikoje užbaigė ir apžvelgė pastoracinių metų veiklą Romoje. Kalboje vyskupijos dvasininkams Šventais Tėvas kvietė evangelizuoti atvertomis širdimis. Pranciškus ragino įsiklausyti į vyskupijos žmonių šauksmą, kad būtų galima geriau suprasti, ko žmonės prašo Viešpatį.

Savęs išsižadėjimas yra būtina evangelizavimo sąlyga. Reikia palikti saugias devyniasdešimt devynias avis ir eiti ieškoti paklydusiųjų. Daugelį pakeri pasilikusios avys ir jie rūpinasi tik jomis. Trūksta drąsos išeiti ieškoti paklydusiųjų lankose, į kurias niekuomet neįkėlėme kojos. Įsitikinime, jog verta viską palikti ir paaukoti dėl sėkmingos misijos. Reikia atsisakyti didžiavimosi, reikia būti nuolankiais, atsisakyti patogaus gyvenimo, savo interesų. Viešpats tepripildo visų širdis drąsos ir laisvės, kad atsisakę asmeninių interesų visi trokštų su atjauta ir įsijautimu dalyvauti žmonių gyvenime.

Širdžiai, trokštančiai išgirsti žmonių šauksmą ir evangelizuoti, reikia palaiminimų patirties. Palaiminimai yra krikščioniška žinia, kartu žmogiška, nauja, gyvenimą atgaivinanti žinia. Palaiminimų kalba visiems suprantama, tiek pagonims, tiek agnostikams. Gandhi kažkada prisipažino, kad palaiminimai yra jo labiausiai pamėgtas tekstas. Palaiminimai reiškia, kad Viešpats ir gyvenimas tau leido suprasti, kur glūdi tikrasis, Viešpaties dovanojamas džiaugsmas, įžvelgti, kur jį surasti, ir padėti kitiems jį atrasti nenuklystant nuo kelio. Klystantieji gali suklaidinti kitus. Yra pavojus tapti aklais vadovais, pargriūti, kartu pargriauti visus, kuriuos turime palydėti.

Galime ir turime dalytis palaiminimų patirtimi su visais silpnaisiais ir mažaisiais, gyvenimo ar nuodėmės sužeistaisiais, kurie šaukiasi Dievo, dalytis palaiminimais – t. y. susitikimo su Dievo gailestingumu džiaugsmu, šeimyninio bendruomenės gyvenimo grožiu, bendruomenės, priimančios visus tokius, kokie jie yra, kurioje žmonių santykiai kupini romumo. Romumas – tai terminas, kuris baigia išnykti iš žmonių kasdienio žodyno, tačiau romumas leidžia priimti kiekvieną tokį, koks jis yra.

Popiežius kvietė vyskupijos darbuotojus atsiversti apaštalinį paraginimą „Evangelii gaudium“, kaip kelrodį Bažnyčiai Italijoje ir Romos vyskupijoje.

Beje, pasak Pranciškaus, šis jo dokumentas  seka šv. Pauliaus VI „Evangelii nuntiandi“ ir yra tarsi šio svarbiausio posusirinkiminio dokumento papildymas, raginantis krikščioniškas bendruomenes sugrįžti į misionieriško atsimainymo vėžes.

Popiežius Pranciškus, visų Romos dvasininkų vyskupas, paprašė ypač įsidėmėti „Evangelii gaudium“ antrojo skyriaus pastraipas (nuo 61 iki 75) apie evangelizavimo iššūkius miesto gyventojams ir suteikė dvi užduotis: stebėti ir kontempliuoti mieste gyvenančių žmonių gyvenimą ir jame atsirandančias naujas kultūras. Šventasis Tėvas prisiminė, jog ketvirtadienio rytą jis Vatikane susitiko su penkiais šimtais čigonų, klausėsi liūdnų pasakojimų apie ksenofobiją.

„Būkite budrūs, nes populizmo reiškinys Europoje auga sėdamas baimę“, – pasakė Romos vyskupijos suvažiavime popiežius.

Kiek vėliau, jau po Romos vyskupijos suvažiavimo, pranešta, kad popiežius Pranciškus šv. Jono bazilikoje pasisveikino su viena Romoje gyvenančia čigonų šeima, kuri pastarosiomis dienomis susilaukė rasistinių grasinimų ir įžeidimų.

Pasak Šventojo Sosto Spaudos salės l.e.p. direktoriaus A. Gisotti, „šiuo gestu popiežius troško išreikšti artumą ir solidarumą ir kuo aiškiausiai pasmerkti bet kokią neapykantos ir smurto išraišką“. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 10, 14:41